De første evakuerede afghanere får opholdstilladelse

30-11-2021

Udlændingestyrelsen giver i dag de første opholdstilladelser til afghanere, som er blevet evakueret til Danmark. Samtidig hæver Udlændingestyrelsen deres skøn over, hvor mange personer, som forventes at skulle boligplaceres i kommunerne i 2022

De afghanere, som er blevet evakueret fra Afghanistan, har siden d. 18. november kunnet søge om en 2-årig midlertidig opholdstilladelse på baggrund af særloven, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

I dag bliver de første evakuerede afghanere så meddelt den midlertidige opholdstilladelse, og flere forventer at modtage opholdstilladelsen de næste måneder.

Udlændingestyrelsen har bl.a. derfor hævet landstallet for 2022 – antallet af personer, som forventes at skulle boligplaceres i kommunerne næste år – fra de tidligere 500 personer til 1.100 personer.

Forventningen er, at de første evakuerede afghanere ankommer til kommunerne i begyndelsen af det nye år.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Jeg glæder mig over, at de evakuerede afghanere inden længe kan forlade asylcentrene og i stedet komme ud i de danske kommuner. Vi har et særligt ansvar for de evakuerede afghanere, der har hjulpet danske soldater, diplomater og NGO’er i Afghanistan under ekstremt vanskelige forhold.

Derfor opfordrer jeg danskerne til at tage godt imod dem og hjælpe dem med at blive en del af det lokale fællesskab. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af projektet Venner Viser Vej, som drives af Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig som frivillig på www.vennerviservej.dk.

Frivillige kan hjælpe de nyankomne afghanere på mange måder: Det kan være ved at tage dem med til træning på det lokale fodboldhold. Invitere dem med til arrangementer i lokalsamfundet. Hjælpe dem med at forstå brevet fra det offentlige. Eller med at sende en ansøgning til en arbejdsgiver.”

Udlændingestyrelsen har lavet en oversigt over, hvor mange flygtninge hver kommune forventes at skulle modtage i 2022. Tallene kan dog blive justeret, da kommunerne har mulighed for at komme med ønsker om at modtage flere flygtninge.

Læs mere om kommunernes landstal for 2022 her (nyt vindue åbner)

Yderligere oplysninger

Kontakt pressetelefonen på tlf. +45 61 98 32 90 (kan ikke modtage SMS) for pressehenvendelser til ministeriet og ministeren.