Danmark støtter Tyrkiets håndtering af migration

10-11-2021

Regeringen støtter to projekter, som skal hjælpe Tyrkiet med at håndtere det stigende antal migranter mod landet.

Den danske regering har valgt at bruge ca. 34 millioner kroner på at støtte to projekter i Tyrkiet. Det ene projekt skal støtte udviklingen af et nationalt frivilligt hjemsendelsessystem, mens det andet projekt skal styrke Tyrkiets kontrol med den østlige grænse. Projekterne gennemføres af henholdsvis FN’s organisation for migration (IOM) og den internationale organisation ICMPD (International Centre for Migration Policy Development).

Siden 2015 har Tyrkiet oplevet en stigning i irregulære migrationsstrømme mod landet. De irregulære migranter kommer især fra Afghanistan, Iran og Pakistan. Det samlede antal pågrebne irregulære migranter i Tyrkiet er i løbet af de seneste 5 år nået 1,2 millioner. Langt størstedelen ønsker at tage videre mod Europa.

Omkring 11,5 millioner kroner af den danske støtte går til styrkelse af Tyrkiets kontrol med den østlige grænse. Pengene skal bl.a. bruges på screeningsudstyr, så det bliver lettere at opdage forfalskede dokumenter. Derudover skal støtten gå til at give grænsepersonale sprogkurser samt kurser i bl.a. beskyttelse af menneskerettigheder.

Omkring 22,5 millioner kroner går til opbygning af et frivillig hjemsendelsessystem. Projektet skal sikre, at Tyrkiet har systemer til behandlinger af ansøgninger om hjemsendelse, midler og kapacitet til at gennemføre hjemsendelsesoperationer, opfølgning på hjemsendelsesprocedurer og støtte til reintegration for hjemvendte.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Jeg er glad for, at vi i Danmark kan bidrage til Tyrkiets håndtering af irregulær migration. Det er i vores interesse, at der sættes ind, inden irregulære migranter står på vores grænser. Regeringen ønsker at etablere et mere humant asylsystem, hvor flygtninge og migranter ikke kommer til Danmark og Europa ved hjælp af menneskesmuglernes junglelov, men i stedet ved hjælp af humanitære principper og FN’s kvoteflygtningesystem.

Derfor er der behov for at styrke migrationshåndteringen i de lande, som migrationsstrømmene mod Europa går gennem. Det er de her to projekter i Tyrkiet – som altså nu få dansk støtte – gode eksempler på.”

Minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen udtaler:

”Regeringen arbejder målrettet for at forebygge irregulær migration og hjælpe flere bedre langs migrationsruterne. De to projekter i Tyrkiet er med til at understøtte den ambition i et land og en region, som fortsat oplever et markant migrationspres. Det kræver international støtte, og det er jeg glad for, at vi i Danmark kan bidrage med.

Regeringen har sat sig det ambitiøse mål, at vi i 2025 skal have øget hjælpen til nærområder, migration og skrøbelige stater med 3,5 mia. kr. Det har vi gjort, fordi vi her kan hjælpe langt flere mennesker, end vi kan, hvis vi i stedet bruger pengene på at hjælpe de få, der har klaret den farefulde rejse til Europa ved at lægge deres skæbne i hænderne på kyniske menneskesmuglere.”

Fakta

  • Støtten til opbygningen af Tyrkiets nationale program for frivillig hjemsendelse og reintegration for irregulære migranter har en varighed på 3 år og gennemføres af International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). ICMPD støttes bl.a. af EU-Kommissionen og FN. Støtten går til tyrkiske myndigheder i form af bl.a. det tyrkiske udenrigsministerium og Tyrkisk Røde Halvmåne.

  • Støtten til kapacitetsopbygning af relevante myndigheder inden for grænseforvaltning af Tyrkiets østlige grænse gennemføres af FN-organisationen International Organization for Migration (IOM) og har en varighed på 1 år. Støtten går til Tyrkiets indenrigsministerium, herunder bl.a. grænsekontrolafdelingen.

Faktaark om støtte til opbygning af Tyrkiets nationale program for frivillig tilbagesendelse og reintegration 

Faktaark om støtte til kapacitetsopbygning af relevante myndigheder inden for grænseforvaltning af Tyrkiets østlige grænse