Nu bliver religiøse vielser af mindreårige forbudt i Danmark

11-03-2021
Nyhed

Folketinget har vedtaget regeringens lovforslag om en styrket indsats mod negativ social kontrol. Det betyder blandt andet et forbud mod religiøse vielser af mindreårige og skærpet straf for at fastholde nogen i et ægteskab med tvang.

Et flertal i Folketinget har i dag stemt for regeringens lovforslag om en række initiativer, der skal være med til at bekæmpe social kontrol. Social kontrol hører ikke hjemme i Danmark, og Folketinget vil nu slå hårdere ned på dem, der ikke respekterer de danske værdier.

 

Overskrift

Det betyder, at det fremover vil være forbudt at forestå en religiøs vielse uden borgelig gyldighed af mindreårige i Danmark. Religiøse forkyndere og andre, der forestår sådanne vielser, vil kunne blive straffet med op til to års fængsel og udvisning af Danmark. Det samme gælder forældre, som lader deres børn indgå en religiøs vielse.

Straffen for at fastholde en person i et ægteskab med tvang skærpes også, så det kan give op til fire års fængsel mod to år i dag. Det gælder også, når ægteskabet ikke er juridisk gyldigt. Endvidere udvides adgangen til at udvise i sådanne tilfælde.

 

Overskrift

Herudover vil negativ social kontrol blive skrevet direkte ind i straffelovens § 243, så det tydeligt fremgår, at negativ social kontrol vil kunne straffes som psykisk vold, der kan straffes med op til tre års fængsel. Samtidig bliver det præciseret, at udøvelse af negativ social kontrol gennem brugen af religiøse skilsmissekontrakter, der har til formål at fastholde en person i et ægteskab eller i øvrigt styre den pågældende, efter omstændighederne vil kunne straffes som psykisk vold, og at religiøse forkyndere mv., der medvirker til udarbejdelsen af sådanne kontrakter efter omstændighederne vil kunne straffes for medvirken til psykisk vold.

Det vil også blive muligt at inddrage eller nægte at udstede pas og anden rejselegitimation til mindreårige, hvis der er grund til at antage, at de skal giftes eller vies religiøst i udlandet, uanset om ægteskabet er juridisk gyldigt eller ej.

 

Overskrift

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

”Nu gør vi det kriminelt at indgå religiøse ægteskaber med unge under 18 år. Ligesom der kommer højere straf, hvis man med tvang forhindrer andre i at blive skilt. Vi skal ganske enkelt beskytte ofrene for social kontrol noget bedre. Udvisninger og fængselsstraf til overgrebsfolkene er vigtige værktøjer.”

Lovforslaget blev under Folketingets behandling delt i to dele, der begge træder i kraft den 15. marts 2021.