Beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte tilbage på niveau efter corona-dyk

11-03-2021

Efter store dele af Danmark lukkede ned for præcis ét år siden faldt beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Nye tal viser, at beskæftigelsen er tilbage på nogenlunde samme niveau som i 2019.

I dag er det præcis ét år siden, at regeringen annoncerede den første store nedlukning af Danmark som følge af coronakrisen. Skolebørn og medarbejdere blev sendt hjem, butikker og restauranter måtte lukke ned, mens antallet af arbejdsløse gik op.

Nedlukningen ramte også flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvor beskæftigelsen efter d. 11. marts sidste år faldt. I marts 2020 var eksempelvis 44 procent af de 25-49-årige mænd, som har været i Danmark i omkring to år og er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, i lønmodtagerbeskæftigelse. En måned efter lå beskæftigelsen på blot 38 procent.

Ved udgangen af 2020 ser tallene ud til at have stabiliseret sig på nogenlunde samme niveau som 2019. Rent faktisk lå beskæftigelsen trods coronakrisen højere for nogle grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ved udgangen af 2020 end for den tilsvarende gruppe ved udgangen af 2019. Eksempelvis var 64 procent af de 25-49-årige mænd med flygtningebaggrund og 5 års ophold i Danmark i lønmodtagerbeskæftigelse i december 2020 mod 59 procent for den tilsvarende gruppe i december 2019.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Jeg frygtede, at mange flygtninge ville miste jobbet under pandemien. Ligesom vi så det tilbage under finanskrisen. Og at det kunne komme til at tage mange, mange år at få rettet op på. Nu kan vi se, at den frygt var delvist velbegrundet. Men disse tal tyder også på, at rigtig mange flygtninge hurtigt er kommet tilbage i arbejde igen. Det er en rigtig god nyhed og en lille solstrålehistorie her et år efter den første nedlukning. 

Jeg tror, at en stor del af æren kan tilskrives de mange gode hjælpepakker, som både fagforeninger, arbejdstagere og et enigt Folketing har stået bag. Og kommunernes aktive beskæftigelsesindsats. Men jeg vil også godt give et kæmpe stort klap på skulderen til alle udlændinge, der har fået en fyreseddel, men som har gjort en aktiv indsats for at finde et nyt job. Frem for bare at slå ud med armene og sætte sig hjem i sofaen og give op. 

Det ændrer dog ikke på, at vi generelt har store udfordringer med beskæftigelsen for visse grupper af udlændinge. Det gælder særligt kvinderne. Det er meget vigtigt for regeringen, at vi gør alt hvad vi kan for at rette op på det problem. Men i dag på 1-året for den første store nedlukning glæder jeg mig over, at disse tal indtil videre tyder på, at problemet trods alt ikke ser ud til at være blevet forværret som følge af coronakrisen.”

Fakta

Læs mere om flygtninges beskæftigelse (pdf) (åbner nyt vindue).

I figuren nedenfor sammenlignes udviklingen i flygtninge og familiesammenførte til flygtninges lønmodtagerbeskæftigelse i 2020 – hvor beskæftigelsesindsatsen var påvirket af udbruddet af COVID-19 – med den tilsvarende udvikling i 2019. Figuren viser andelen af 25-49-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i bruttomålgruppen for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (tidligere integrationsprogrammet), der er i lønmodtagerbeskæftigelse for året, hvor de har været i Danmark i hhv. to og fem år. Det bemærkes, at der ikke tages højde for forskelle i sammensætningen af grupperne, fx i forhold til indvandringsalder, oprindelse, medbragte kvalifikationer mv.

Figur: Andelen af 25-49-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, der er i lønmodtagerbeskæftigelse med hhv. 2 og 5 års ophold fordelt på køn og året for hhv. 2 og 5 års ophold, pct.

 

Anm.: I parentes er angivet antal personer i populationen for januar.

Anm.: I opgørelsen indgår 25-49-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ved indvandring til Danmark var over 18 år. Personer i ustøttet beskæftigelse er ikke inkluderet i opgørelsen.

Anm.: Opholdtid er opgjort efter året for cpr-registrering i Danmark. Eksempelvis er personer, der havde to års ophold i Danmark i 2020, cpr-registreret i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018.

Kilde: www.jobindsats.dk

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Jonas Rasmussen, tlf. 61 98 32 81,