Tesfaye før EU-møde: Behov for mere selvbestemmelse over grænsekontrol

17-05-2021

I dag skal Mattias Tesfaye diskutere ændring af Schengen-reglerne med sine europæiske
kollegaer, når de samles til EU-Kommissionens Schengen Forum 2.

Mattias Tesfaye mødes i dag virtuelt med sine europæiske kollegaer, når EU-Kommissionen afholder Schengen Forum 2. På dagsordenen er Schengen-reglerne, som bl.a. regulerer, hvornår og hvor længe et
medlemsland må indføre midlertidig grænsekontrol.

Schengen Forum 2 er det andet uformelle møde på ministerniveau og sidste chance for medlemsstaterne til at øve indflydelse på det forslag til ændringen af Schengen-reglerne, inden EU-Kommissionen vedtager og fremlægger sine forslag til reform af Schengensamarbejdet. Lige nu forventes forslagene at blive fremlagt primo juni.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

"Muligheden for at genindføre midlertidig grænsekontrol er afgørende for danskernes tryghed. Det viste flygtninge- og migrantkrisen i 2015. Og det har coronakrisen senest genbekræftet. Der er behov for
ændringer af Schengen-reglerne, så medlemslandene får mere fleksibilitet til selv at bestemme over sin grænsekontrol. Vi i Danmark ved bedst, hvornår der er brug for grænsekontrol af Danmarks grænser. Det synspunkt vil jeg fremføre, når jeg mødes med mine europæiske kollegaer senere i dag og diskuterer fremtidens Schengen-samarbejde."

Danmark er en del af Schengen-samarbejdet. Det er et samarbejde, som regeringen bakker op om, og fortsat ønsker at være en del af. Forudsætningen for Schengen-samarbejdet er en effektiv kontrol ved EU's ydre grænser og et velfungerende samarbejde, der ikke kompromitterer medlemsstaternes mulighed for effektivt at opretholde sikkerhed, bekæmpe terror og organiseret kriminalitet og forhindre ulovlig migration mellem medlemsstaterne. Aktuelt er der ikke tilstrækkelig kontrol med, hvem der krydser EU's ydre grænser, ligesom menneskesmuglere og personer, der har til hensigt at begå alvorlig organiseret kriminalitet eller terror kan udnytte fraværet af grænsekontrol. Dette udgør en trussel mod Schengen-samarbejdet.

Schengen-samarbejdet har ikke alene økonomisk og social værdi, men skal også sikre en effektiv sikkerheds- og migrationshåndtering. Det skal ske ved at styrke kontrollen med, hvem der indrejser i Schengen, forhindre ulovlig migrationsbevægelser og forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, anvendelse af ny teknologi og flere muligheder for medlemsstaterne i forhold til kontrol med og på de indre grænser. Det er derfor regeringen ønsker, at der sikres medlemsstaterne mere fleksible regler i forhold til at genindføre midlertidig grænsekontrol.

Fakta

Danmark har siden starten af 2016 haft genindført midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.
Siden efteråret 2019 har Danmark også haft genindført midlertidig grænsekontrol ved den dansk-svenske grænse.

Efter de gældende Schengen-regler kan en medlemsstat genindført midlertidig grænsekontrol ved sine interne grænser til andre EU-medlemsstater, hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed og grænsekontrollen er sidste udvej for at imødegå truslen. Der kan i dag ske genindførelse i op til seks måneder ad gangen.

Yderligere oplysninger

Pressevagten, tlf.: 61 98 32 90