Regeringen vil placere nyt udrejsecenter på sydspidsen af Langeland

19-05-2021

Regeringen vil gennemføre sit valgløfte om at flytte udvisningsdømte kriminelle udlændinge m.v. fra Udrejsecenter Kærshovedgård. Samtidig bebuder ministeren, at kravene til persongruppen skal strammes.

Socialdemokratiet lovede før valget, at udvisningsdømte kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold m.fl. skal flyttes væk fra Udrejsecenter Kærshovedgård. Nu har udlændingemyndighederne erhvervet ejendommen Holmegaard på sydspidsen af Langeland, hvor et nyt center skal etableres.

Samtidig arbejder regeringen på at stramme reglerne for beboerne på bl.a. det nye udrejsecenter med både den nye hjemrejselov og yderligere initiativer.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Socialdemokratiet lovede før valget, at vi ville etablere et nyt udrejsecenter for de udlændinge der er dømt til udvisning. Det løfte gennemfører vi nu. Lokalsamfundet i Bording i Midtjylland har gennem længere tid været påvirket, og jeg er glad for, at vi nu kan aflaste dem.

Vi arbejder samtidig på at stramme reglerne for gruppen. Blandt andet arbejder regeringen på at skærpe straffen for visse udvisningsdømte, hvis de begår ny kriminalitet. Vi ønsker, at det skal have større konsekvenser, hvis folk, der i forvejen er udvist, begår ny kriminalitet.

Inden det nye center tages i brug, vil regeringen etablere en ordning, hvor private og erhvervsdrivende naboer kan søge støtte til sikkerhedsforanstaltninger. I forbindelse med etableringen af det nye udrejsecenter vil Fyns Politi døgnet rundt være til stede på selve udrejsecenteret og også have patruljer fast i nærområdet.

Samtidig har det været en vigtig prioritet for regeringen, at vores model med indkvartering på Holmegaard er billigere end den tidligere regerings forslag med øen Lindholm i Vordingborg kommune. Faktisk forventer vi at kunne indkvartere en udlænding på Holmegaard for den halve pris af, hvad det ville koste på Lindholm. Det er sund fornuft ikke at ødsle penge væk på indkvarteringen af denne gruppe mennesker, som er uønskede i Danmark.”

Fakta

Udrejsecenter Kærshovedgård vil fremover være indkvarteringssted for enlige afviste asylansøgere og par uden børn.

Læs faktaark om Udrejsecenter Holmegaard (pdf) (åbner nyt vindue)

Se tidslinje over skærpelser på hjemrejseområdet (pdf) (åbner nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Kontakt pressetelefonen på tlf. +45 61 98 32 90 (kan ikke modtage SMS) for pressehenvendelser til ministeriet og ministeren.