Nu bliver religiøse vielser af mindreårige forbudt i Danmark

11-05-2021
Statsborgerskab

Folketinget har vedtaget regeringens lovforslag om en styrket indsats mod negativ social kontrol. Det betyder blandt andet et forbud mod religiøse vielser af mindreårige og skærpet straf for at fastholde nogen i et ægteskab med tvang.

Overskrift

Herudover vil negativ social kontrol blive skrevet direkte ind i straffelovens § 243, så det tydeligt fremgår, at negativ social kontrol vil kunne straffes som psykisk vold, der kan straffes med op til tre års fængsel. Samtidig bliver det præciseret, at udøvelse af negativ social kontrol gennem brugen af religiøse skilsmissekontrakter, der har til formål at fastholde en person i et ægteskab eller i øvrigt styre den pågældende, efter omstændighederne vil kunne straffes som psykisk vold, og at religiøse forkyndere mv., der medvirker til udarbejdelsen af sådanne kontrakter efter omstændighederne vil kunne straffes for medvirken til psykisk vold.

Det vil også blive muligt at inddrage eller nægte at udstede pas og anden rejselegitimation til mindreårige, hvis der er grund til at antage, at de skal giftes eller vies religiøst i udlandet, uanset om ægteskabet er juridisk gyldigt eller ej.

 


Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

”Nu gør vi det kriminelt at indgå religiøse ægteskaber med unge under 18 år. Ligesom der kommer højere straf, hvis man med tvang forhindrer andre i at blive skilt. Vi skal ganske enkelt beskytte ofrene for social kontrol noget bedre. Udvisninger og fængselsstraf til overgrebsfolkene er vigtige værktøjer.”

Lovforslaget blev under Folketingets behandling delt i to dele, der begge træder i kraft den 15. marts 2021.