Nyt diplommodul skal klæde lærere bedre på til at kunne bekæmpe negativ social kontrol

23-06-2021

Fra næste år skal lærere og andre fagprofessionelle undervisere og pædagoger kunne efteruddanne sig i forebyggelse af negativ social kontrol. Diplommodulet skal kunne tages på mindst to professionshøjskoler.

I Danmark er der børn og unge, som er udsat for negativ social kontrol, og som derfor ikke får lov til at leve et frit ungdomsliv. De mest udsatte børn kan opleve, at skolen er det eneste sted, de får lov til at komme. Derfor har fagpersonalet her en unik adgang til børn og unge, der er udsat for negativ social kontrol, og de spiller en afgørende rolle i den tidlige forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Derfor har regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet besluttet, at der i perioden 2021-2024 skal bruges ni millioner kroner på at etablere et diplommodul på den pædagogiske diplomuddannelse til efter- og videreuddannelse af lærere, andre undervisere og pædagoger. Pengene er en del af finansloven 2021, hvor der blev afsat midler til en styrket indsats mod negativ social kontrol.

Efteruddannelsen skal klæde fagpersonalet på til i højere grad end i dag at kunne arbejde forebyggende og opspore tidlige tegn, symptomer og signaler på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Ligesom den skal bidrage til at sikre, at børn og unge bliver henvist til den rette hjælp tidligt i forløbet.  Herudover vil der være fokus på samarbejdet med forældrene.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Når børn og unge i Danmark udsættes for negativ social kontrol, skal der være en alarmklokke, der ringer, og et samfund, der griber ind før, det går galt. Det kan være en skolelærer, der læser en bekymrende stil om en pige, der frygter ikke at komme hjem fra sommerferie i Pakistan. Eller en klubpædagog, der pludselig opdager, at forældrene mener, deres datter er blevet for dansk og frigjort. Med dette nye diplommodul sikrer vi, at de mennesker, der er tættest på børnene, bliver endnu bedre til at se faresignalerne og hjælpe de unge.”

Uddannelses- og Forskningsministeren Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

”Lærere og pædagoger skal have solide værktøjer til at forebygge negativ social kontrol i deres arbejde. Derfor er det vigtigt, at opkvalificering af lærere og pædagoger bliver prioriteret i kommunerne. Med aftalen har vi afsat penge til at støtte udviklingsarbejdet og reducere deltagerbetalingen de første par år.”

Fakta:

Der vil i perioden være afsat midler til udviklingen af diplommodulet samt reduceret deltagerbetaling for alle deltagere på modulet inden for en afgrænset årlig ramme.

Det estimeres, at der årligt vil være kapacitet til at uddanne op til 250 lærere, andre undervisere og pædagoger. Refusionen af deltagerbetaling forestås af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.  

Yderligere oplysninger

Kontakt pressetelefonen på tlf. +45 61 98 32 90 (kan ikke modtage SMS) for pressehenvendelser til ministeriet og ministeren.