Justering af indfødsretsaftalen

17-06-2021

Beskæftigelseskravet i indfødsretsaftalen vil kun gælde for personer, der søger om dansk indfødsret fra aftalens indgåelse.

Regeringen har sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance foretaget enkelte justeringer af den indfødsretsaftale, som parterne indgik den 20. april 2021.

Med aftalen blev det besluttet, at en ansøger for at kunne få dansk statsborgerskab skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år forud for fremsættelsen af et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Justeringen betyder, at dette krav kun er gældende for ansøgere, der søger om dansk indfødsret, fra den nye aftale er indgået.

Aftaleparterne er herudover enige om at justere i undtagelsen fra beskæftigelseskravet for unge. Det betyder, at unge over 18 år ikke vil være automatisk undtaget fra kravet. Disse sager ville fremover skulle forelægges Folketingets Indfødsretsudvalg, som vil skulle vurdere, om den unge kan få dispensation.

For at få sin ansøgning forelagt udvalget – og dermed eventuelt blive undtaget fra beskæftigelseskravet – skal den unge søge om dansk indfødsret, inden vedkommende fylder 22 år. Ligesom vedkommende skal være indrejst i Danmark, inden det fyldte 8. år.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Det er kun rimeligt, at man skal have arbejdet og bidraget til samfundsøkonomien, før man får dansk statsborgerskab. Men det nye krav bør indfases på en rimelig måde, så folk ikke kommer i klemme. Derfor er jeg godt tilfreds med, at vi nu har lavet denne lille justering.”

Yderligere oplysninger

Kontakt Indfødsretskontoret på tlf. +45 70 80 24 50, hvis du har spørgsmål til en konkret sag. Mailen er . Kontorets telefontider kan findes her.

Kontakt pressetelefonen på tlf. +45 61 98 32 90 (kan ikke modtage SMS) for pressehenvendelser til ministeriet og ministeren.