Fire nye tiltag skal beskytte børn fra indvandrerfamilier imod vold og negativ social kontrol

26-06-2021

Bredt politisk flertal er enige om en række initiativer, der skal være med til at sikre, at børn fra indvandrerfamilier får samme muligheder som etnisk danske børn.

En undersøgelse foretaget af VIVE blandt forældre til mere end 52.000 spæd- og småbørn viser, at når det gælder børn i familier, hvor begge forældre er indvandrere eller efterkommere, har mere end hvert tredje barn været udsat for hårdhændet opdragelse eller vold såsom dask, rusk, smæk eller slag inden for en periode af to måneder. Blandt børn med én eller to danske forældre er andelene henholdsvis 13,2 og 8 procent.

Ingen børn skal vokse op i hjem, hvor der er risiko for deres sikkerhed og udvikling. Derfor har regeringen nu indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance om en række initiativer, der blandt andet skal være med til at forebygge, at børn fra indvandrerfamilier vokser op i radikaliserede miljøer eller udsættes for negativ social kontrol.

Aftalen indeholder fire initiativer, der vil blive fremsat lovforslag om på den anden side af sommerferien:

Straffen for gentagen vold og for mishandling og grov vold begået mod et barn af en person i eller nært knyttet til barnets husstand skærpes med 1/3.

Endvidere skærpes vandelskravet i reglerne om permanent opholdstilladelse, så flere grove straffelovsovertrædelser end i dag kommer til at føre til udelukkelse fra permanent opholdstilladelse. Fremover vil en person således også blive udelukket fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark, hvis vedkommende er idømt en ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om børnebortførelser, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, religiøse vielser af mindreårige og tildækningstvang.

Derudover udvides karensreglen for familiesammenføring med børn, således at der som udgangspunkt ikke kan gives familiesammenføring til et barn i en periode på ti år, hvis den herboende forælder eller dennes ægtefælle/samlever er idømt fængselsstraf for at sende et (andet) barn på genopdragelse i udlandet. Det betyder, at hvis en forælder idømmes fængselsstraf for at sende sit barn på genopdragelsesrejse til eksempelvis Pakistan, vil vedkommende som udgangspunkt ikke kunne få familiesammenført et andet barn her til landet de næste ti år.

Endelig indføres der sanktioner i ydelsessystemet for alle personer, der er straffet for vold eller grov vold mod børn i nære relationer. Konkret betyder det, at den nuværende karantæneordning for bandekriminelle udvides til også at gælde sådanne personer. Dermed vil en person dømt for vold eller grov vold mod børn i nære relationer i en treårig periode efter udstået straf højst kunne modtage kontanthjælp og visse andre ydelser på niveau med selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Den dømte bliver desuden udelukket fra arbejdsløshedsdagpenge og visse andre ydelser i en karantæneperiode på tre år. Karantæneordningen vil gælde for alle uanset etnisk baggrund.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Langt de fleste indvandrerforældre er selvfølgelig lige så kærlige i deres opdragelse som de fleste andre forældre. De opdrager uden vold og social kontrol. Men vi må nok indse, at vi har undervurderet, hvor gammeldags en kultur nogle indvandrere har med i rygsækken. Mange kommer hertil fra lande, hvor vold i opdragelsen desværre er normalt. Jeg er glad for, at hammeren nu kommer til at falde hårdere for dem, der ikke passer ordentligt på børnene, hvor de burde være mest trygge - nemlig i deres egen familie.”

Familieordfører for Venstre, Marlene Ambo-Rasmussen, siger:

”Det at være forælder er ensbetydende med, at man passer godt på sine børn og opdrager dem ordentligt. Det gælder også for forældre, som har en anden kulturel baggrund. Når man kommer hertil fra et andet land, har man et ansvar for at tage de danske værdier til sig. Det betyder, at man opdrager sine børn uden vold, uden social kontrol og med respekt for enkeltindividet. Af samme grund er jeg glad for, at jeg på Venstres vegne har kunnet indgå en aftale, som slår hårdt ned på forældre, der ikke giver deres børn en tryg og god opvækst.”

Udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, siger:

“Forældre har et stort ansvar for en ordentlig opdragelse af deres børn, og det indbefatter på ingen måde såkaldt genopdragelse i islamiske værdier i hjemlandet. At vold bruges i indvandrerfamilier, overrasker desværre ikke. Derfor er det godt, at straffene skærpes og mulighederne for at få permanent opholdstilladelse forringes for dem, der ikke kan finde ud af det. Denne aftale er et skridt imod parallelsamfundene.”

Udlændingeordfører for Konservative, Marcus Knuth, siger:

”Vi er rigtig glade for, at der nu bliver slået endnu hårdere ned på forældre, der udsætter deres børn for genopdragelsesrejser, vold eller social kontrol. Vi har brug for flest mulige tiltag for at sikre børns trivsel og tryghed, og disse opstramninger er endnu et skridt i den rigtige retning.”

Familieordfører for Nye Borgerlige, Mette Thiesen, siger:

”Disse tiltag er desværre nødvendige på grund af politikernes årelange svigt på udlændingeområdet. Et svigt, der har bragt hundredtusindvis af mennesker -  hovedsageligt fra de muslimske lande -  til Danmark. Mennesker, som ikke deler vores værdier eller lever op til de regler og den lovgivning, vi har her i landet. Denne aftale er et skridt i den rigtige retning, for det er på tide at gøre op med den berøringsangst, der er på området. Middelalderlige opdragelsesmetoder hører ikke til i Danmark.”