Fald i sagsbehandlingstid i familiesammenføringssager

25-06-2021

Antallet af familiesammenføringssager er faldet fra cirka 12.000 i februar 2016 til cirka 1.300 i juni i år. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sagerne er faldet fra 226 dage sidste år til 141 dage i år.

Personer, der søger om familiesammenføring, venter i dag kortere tid på at få deres sag afgjort. 

Det er nemlig lykkedes Udlændingestyrelsen at nedbringe antallet af verserende sager på familiesammenføringsområdet fra ca. 12.000 sager i februar 2016 til ca. 1.300 sager i juni i år. I starten af i år lå tallet på ca. 2.000.

Det betyder, at sagsbehandlingstiden er faldet fra 226 dage sidste år til 141 dage i år. Det fremgår af to udvalgsbesvarelser til Folketinget, som kan ses her og her.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Det har taget alt for lang tid at få behandlet sin ansøgning om familiesammenføring. Derfor er jeg rigtig glad for de nye tal. Det er flot arbejde af Udlændingestyrelsen. Udlændingeloven er meget kompleks, og jeg ved, at nogle borgere helt mister overblikket i mødet med systemet. Højt serviceniveau og lavere sagsbehandlingstider er derfor en prioritet for mig.”

Udlændingestyrelsen oplyste i starten af året, at målet for den maksimale sagsbehandlingstid for sager om førstegangsfamiliesammenføring ville blive nedjusteret fra ti til syv måneder regnet fra ansøgningens indgivelse for afgørelser, der træffes fra og med den 1. juli i år.

Fakta

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på familiesammenføringsområdet m.v. har i perioden fra den 1. januar 2015 til og med den 7. juni 2021 været som følger fordelt på år:

 

Opgørelsen indeholder sager vedrørende førstegangsafgørelser om familiesammenføring af ægtefæller, faste samlevere og mindreårige børn samt sager på det øvrige opholdsområde, herunder adoption, familiesammenføring til andre familiemedlemmer, personer med tidligere dansk indfødsret m.v.  

Det bemærkes, at der kan være situationer, hvor en ansøger modtager flere afgørelser den samme dag. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis det ægteskab, som parret har indgået i hjemlandet, ikke er retsgyldigt i Danmark, men at det kan lægges til grund, at de har haft et længerevarende samliv på fælles bopæl.

Yderligere oplysninger

Kontakt pressetelefonen på tlf. +45 61 98 32 90 (kan ikke modtage SMS) for pressehenvendelser til ministeriet og ministeren.