Samarbejde med USA skal styrke Danmarks kontrol af asylansøgere

12-01-2021

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye vil styrke kontrollen med de asylansøgere, der kommer til Danmark. Ministeriet arbejder derfor på at give de danske udlændingemyndigheder adgang til den amerikanske immigrationsdatabase IDENT.

Danmark er nu klar til at indgå i konkrete forhandlinger om adgang til den amerikanske immigrationsdatabase IDENT, der indeholder mere end 260 millioner fingeraftryk af udlændinge, der på den ene eller anden måde har været i kontakt med amerikanske myndigheder. Det sker efter, at Udlændinge- og Integrationsministeriet gennem længere tid har haft uformelle drøftelser med de amerikanske myndigheder.

Danmark lægger i første omgang op til et pilotprojekt, der skal muliggøre adgang til oplysninger i danske asylsager. De danske udlændingemyndigheder oplever en konstant udvikling i den måde, reglerne udnyttes på. Adgangen til den amerikanske database skal derfor bruges til at styrke myndighedernes mulighed for at fastslå en asylansøgers identitet og dermed kunne træffe den korrekte afgørelse. Det er forhåbningen, at adgangen vil kunne hjælpe myndighederne med at afsløre forsøg blandt asylansøgere på falsk identitet i større omfang, end tilfældet er i dag.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Menneskesmuglere bliver desværre konstant dygtigere. Ikke mindst til at fuske med folks identiteter. Derfor er det vigtigt, at vi styrker kontrollen. Vi skal sikre os, at vi ved, hvem det er, der søger asyl i Danmark. Det arbejde kan IDENT hjælpe de danske udlændingemyndigheder med. Derfor ser jeg meget frem til forhandlingerne med USA.”

Regeringen håber herudover, at man på længere sigt vil kunne udvide adgangen til også at gælde andre sagsområder på udlændinge- og integrationsområdet, og at også flere andre danske myndigheder kan gøre brug af informationerne i databasen i deres arbejde.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at det rent praktisk, teknisk og juridisk kan lade sig gøre for Danmark at få adgang til IDENT, hvilket forhandlingerne med USA i første omfang skal afklare.

Yderligere oplysninger

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80, 

Presserådgiver Simone Agger, tlf. 61 98 32 73,