Ny politisk aftale om social kontrol

25-01-2021

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

På finansloven for 2021 blev der afsat 40 millioner kroner til at sætte ind over for social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Nu er partierne bag finanslovsaftalen blevet enige om, hvad pengene skal gå til.

De skal blandt andet bruges på at etablere fire nye udslusningsboliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol. Der er i forvejen fem udslusningsboliger i Danmark. Midlerne vil også gå til psykologstøtte og terapi til personer før, under og efter et ophold på et krisecenter.

Derudover afsættes der midler til at opkvalificere fagfolk – jobcentermedarbejdere, lærere og pædagoger – og centrale civilsamfundsaktører, så de er klædt på til at opspore, forebygge og håndtere mulige tilfælde af social kontrol. Og endelig udvides ordningen med sikkerhedskonsulenter, som hjælper fagfolk og borgere i konkrete sager om social kontrol.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“I Danmark bestemmer kvinder selv, om de vil giftes eller afbryde et ægteskab. Det skal imamer eller ældre familiemedlemmer ikke bestemme. Vi skal aldrig acceptere den kultur, der med vold og trusler fastholder kvinder i usynlige fængsler. Med denne aftale styrker vi forebyggelsen af social kontrol og sikrer bedre exit-programmer til kvinder, der er på flugt fra vold og kontrol.”

Radikale Venstres ordfører Kristian Hegaard udtaler: 

”Danmark er et frit land, hvor menneskers valg og muligheder ikke skal indskrænkes af negativ social kontrol. Med aftalen styrker vi bl.a. den tidlige opsporing. Vi opkvalificerer lærere og pædagoger til at opdage negativ social kontrol. Jo tidligere negativ social kontrol opdages, jo hurtigere kan der sættes ind. Samtidig gør vi det nemmere at komme ud af social kontrol med flere udslusningsboliger. Det her er et godt første skridt for en yderligere indsats mod negativ social kontrol.”

Socialistisk Folkepartis ordfører Halime Oguz udtaler:

“Det har længe været et ønske fra SF, at kvinder får mere hjælp, når de forlader krisecentre. Vi skal forhindre, at de ender i det samme miljø, som de flygtede fra. Derfor er det et kæmpe problem, at vi indtil nu har manglet udslusningsboliger. Med denne aftale får kvinder adgang til sådanne boliger, samtidig med at fx Krisecentret Dannerhuset kam styrke sin rådgivning og psykologhjælp. Det er et vigtigt skridt i kampen mod social kontrol.”

Enhedslistens ordfører Rosa Lund udtaler:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu sikrer, at pædagoger og lærere får flere redskaber til at opdage og stoppe negativ social kontrol. For mange kvinder, der bliver udsat for negativ social kontrol, er pædagoger eller læreren, den nærmeste person man rækker ud til, hvis man skal ud af et voldeligt parforhold. Præcis ligesom at pædagogerne og lærere kan hjælpe børn og unge, der bliver udsat for negativ social kontrol af deres forældre.”

Alternativets ordførere Torsten Gejl og Franciska Rosenkilde udtaler:

“Alternativet er glade for denne aftale, hvor pædagoger og lærer bliver uddannet, så de bedre kan håndtere og hjælpe kvinder udsat for negativ social kontrol. Og især for at den styrker dygtige civile aktører og NGO’er. Vores særlige fokus har været at hjælpe med at styrke udsatte kvinders mod, viden og uafhængighed indefra, samt skabe positive fællesskaber.”

Det går pengene til:

  • 13 mio. kroner til uddannelse og opkvalificering af fagfolk til opsporing og håndtering af negativ social kontrol
  • 3,8 mio. kroner til inddragelse af civilsamfundsaktører –  styrket bevilling til foreningen Søstre mod vold og kontrol
  • 12,4 mio. kroner til styrket exit for ofre for negativ social kontrol, herunder etablering af flere udslusningsboliger
  • 10,8 mio. kroner til udvidelse af sikkerhedskonsulentordningen.

Læs hele aftalen (pdf) (åbner nyt vindue)

Fakta

Aftalen tager afsæt i aftalen af 6. december 2020 mellem regeringen, RV, SF, EL og AL om finansloven for 2021. Det indgår i finanslovsaftalen for 2021, at:

”Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at styrke indsatsen mod negativ social kontrol. Der er for mange danskere med minoritetsbaggrund, som oplever negativ social kontrol og bliver begrænset i friheden til selv at vælge job, uddannelse, venner og kæreste. Derfor vil aftalepartierne styrke indsatsen for at bekæmpe og forebygge social kontrol. Der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til indsatser på området. Midlerne kan fx gå til styrket opsporing, bedre og mere uddannelse af de faggrupper, som møder unge udsat for negativ social kontrol og fx til udslusning fra krisecentre.”

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,