Laveste antal asylansøgere nogensinde registreret

21-01-2021

Danmark registrerede sidste år 1.547 asylansøgere. Det er det laveste i al den tid, tallene har været registreret på den nuværende måde, dvs. siden 1998.

Det er mindre end en tiendedel af tallet i 2015, hvor tilstrømningen var på sit højeste med 21.316 asylansøgere.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Vi havde sidste år det laveste antal asylansøgere i mands minde. En del af forklaringen er formentlig coronasituationen. Men jeg tror også, at vi kan takke vores stramme udlændingepolitik.

Rigtig mange af dem, der kommer hertil, har slet ikke behov for beskyttelse. Derudover har vi stadig problemer med afviste asylansøgere, der ikke vil rejse hjem. Derfor er det vigtigt for regeringen, at der kommer så få asylansøgere som muligt. Og derfor arbejder vi også på at flytte asylsagsbehandlingen og beskyttelsen af flygtninge uden for EU, så endnu færre migranter anspores til at tage en farefuld rejse over Middelhavet.

Færre asylansøgere betyder alt andet lige færre udgifter til sagsbehandling, indkvartering og udsendelse af dem, der får afslag på asyl. De penge kan vi i stedet bruge på mere velfærd herhjemme og på forfulgte i nærområderne. Sådan en flygtningepolitik er vi i fuld gang med at gennemføre. Det er langt det bedste – både for Danmark og for verdens flygtninge.”

1998

9.370

1999

12.331

2000

12.200

2001

12.512

2002

6.068

2003

4.593

2004

3.235

2005

2.281

2006

1.960

2007

2.246

2008

2.409

2009

3.855

2010

5.115

2011

3.806

2012

6.184

2013

7.557

2014

14.792

2015

21.316

2016

6.266

2017

3.500

2018

3.559

2019

2.716

2020

1.547

Fakta

Den afgrænsning, der i dag lægges til grund for registrering af asylansøgninger (bruttoansøgertallet), blev først taget i brug fra og med 1998, og det er derfor ikke muligt at udarbejde en tilsvarende statistik tidligere end det.

I 2019 blev der registreret 2.716 asylansøgere, og der er således registreret ca. 43 pct. færre asylansøgere i 2020 end i 2019.

Tallene for 2020 er foreløbige, og der kan forekomme efterregistreringer.

Det bemærkes, at antallet af registrerede asylansøgere ikke direkte kan anvendes som udtryk for tilstrømningen til Danmark, idet antallet omfatter både personer uden opholdsgrundlag og personer, der allerede har et opholdsgrundlag i Danmark – eksempelvis på baggrund af familiesammenføring.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,