Evaluering: Tiltag imod negativ social kontrol virker

15-01-2021

En national handlingsplan, der blev vedtaget af et politisk flertal i 2016, har styrket indsatsen for at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Det viser en ny evaluering.

En ny sikkerhedskonsulentordning, et øget antal udslusningsboliger, opkvalificering af frontpersonale, rådgivning til kommuner og psykologhjælp til personer udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er nogle af de 22 initiativer, der har styrket det forebyggende og håndterende arbejde i 86 af landets 98 kommuner.

Det viser evalueringen af National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol gennemført af COWI for Styrelsen for International Rekruttering og Integration i perioden 2017-2020.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

"Jeg er en glad minister. Rapporten viser, at vi er blevet bedre til at hjælpe de mange unge, der er udsat for negativ social kontrol. Men jeg tror desværre kun vi ser toppen af isbjerget. Vi ved fra undersøgelser, at alt for mange unge ikke selv kan vælge deres kæreste og leve et normalt dansk ungdomsliv. Derfor kommer vi nu til at skrue yderligere op for indsatsen imod negativ social kontrol."

Evalueringen konkluderer, at handlingsplanes formål om at styrke indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er opnået. 10 detaljerede konklusioner viser, at:

  1. 86 af 98 kommuner har været involveret i handlingsplanens initiativer.
  2. Handlingsplanen har bidraget til, at flere kommuner har fået en beredskabs- eller handleplan på området.
  3. Fagpersoner i kommunerne har fået øget viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
  4. Inddragelse af specialiseret viden styrker håndteringen af æresrelaterede sager i kommunerne.
  5. Kompetenceudvikling skaber størst værdi gennem sparring og rådgivning om konkrete sager og cases.
  6. Handlingsplanen har styrket akutområdet. Samtidig overstiger behovet for akut hjælp til personer udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol den kapacitet, der er til rådighed.
  7. Handlingsplanen har skabt øget national koordinering.
  8. Forebyggelse og påvirkning af lokalsamfundet sker bedst gennem civil-samfundsaktører.
  9. Håndteringen af sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol skal være helhedsorienteret.
  10. Undersøgelser og følgeforskning har skabt ny viden på området, hvilket bidrager til at udvikle kommunal praksis.

Evalueringen konkluderer, at handlingsplanen dermed har skabt et godt fundament for det videre arbejde på området.

Download evalueringsrapporten her (åbner i nyt vindue) (pdf)

Fakta

Handlingsplanen bygger på en satspuljeaftale mellem daværende regering og de øvrige satspuljepartier. I perioden 2017–2020 blev der afsat 73,4 mio. kr. til udmøntning af handlingsplanen.

Yderligere oplysninger

Pressechef Pelle Dam Nielsen, , tlf. 61 98 32 80