Danmark tilslutter sig europæisk samarbejde om at bekæmpe migrantstrømme

14-02-2021

Regeringen går nu ind i et samarbejde med bl.a. Østrig, Tjekkiet og Tyskland, som skal bekæmpe irregulære migrantstrømme og menneskesmugling langs den østlige Middelhavsrute mod EU.

Samarbejdet har til formål at assistere lande på den såkaldte østlige Middelhavsrute – bl.a. Grækenland, Tyrkiet og Vestbalkanlandene – med at bekæmpe irregulær migration. Der blev i 2019 og 2020 registreret tilsammen cirka 90.000 irregulære indrejser fra Tyrkiet til Grækenland på denne rute.

Helt konkret skal de samarbejdende lande identificere, hvad myndighederne langs ruten har brug for i håndteringen af den irregulære migration. Her vil der være et særligt fokus på løsninger i forhold til grænsekontrol og tilbagesendelser, bekæmpelse af menneskesmugling og forbedring af forholdene for asylansøgere og afviste asylansøgere. Denne viden skal bistå de lande, der deltager i initiativet, og EU-Kommissionen i arbejdet med at skabe den nødvendige støtte til myndighederne langs ruten.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Tusindvis drukner hvert år på vej over Middelhavet. Og rigtig mange af dem, der når frem til EU, har ikke behov for beskyttelse. Alligevel er det ofte vanskeligt at få afviste asylansøgere sendt hjem igen. Det er helt uholdbart.

Derfor arbejder regeringen for et mere retfærdigt asylsystem. Vi vil hellere hjælpe langt flere flygtninge langt tættere på deres hjemlande. Asylsagsbehandlingen og beskyttelsen af flygtninge skal flyttes ud af EU, så vi fjerner incitamentet til at tage turen over Middelhavet.

Derudover skal vi beskytte Europas ydre grænser endnu bedre, end vi allerede gør. Hvis de braser sammen, risikerer vi, at flere vil krydse grænserne mod Danmark illegalt. Derfor er jeg glad for, at vi nu har indledt et samarbejde med blandt andet Østrig, Tjekkiet og Tyskland, hvor vi hjælper myndighederne langs den østlige Middelhavsrute mod EU med deres asyl- og grænsehåndtering og med at bekæmpe menneskesmugling.”

Samarbejdet, der går under navnet Joint Coordination Platform, er kommet i stand efter en ministerkonference på østrigsk i initiativ i sommeren 2020. Det vil være geografisk placeret i Wien og skal ledes af Berndt Körner, der er tidligere vicedirektør i Frontex. Arbejdet påbegyndes i begyndelsen af 2021.

Regeringen har bl.a. taget følgende skridt for et mere retfærdigt og humant asylsystem:

  • Udpeget migrationsambassadør, der bl.a. skal gøde jorden for et modtagecenter hos mulige samarbejdslande.
  • Etableret tværministeriel migration task force, der skal understøtte dette arbejde.
  • Identificeret en række mulige samarbejdslande.
  • Indledt dialog med nogle af disse lande.
  • Udarbejdet juridisk vurdering, der viser, at overførsel af asylbehandlingen og indkvartering - samt beskyttelse i tilfælde af, at asylansøgeren får tildelt asyl – kan ske inden for DK’s internationale forpligtelser til et land uden for EU.
  • Fremsætter lovforslag om denne overførsel af asylbehandlingen.
  • Investeret i en række projekter til bl.a. bedre grænsekontrol, opbygning af asylkapacitet og styrket mulighed for hjemsendelse, bl.a. i Nord- og Østafrika og på Vestbalkan.
  • Indledt dialog med Norge og Storbritannien – som deler analysen af, at det nuværende system ikke er holdbart – om et nyt asylsystem, hvor asylbehandlingen flyttes ud af EU.
  • Hævet støtten igen til nærområder, migration og skrøbelige lande med finansloven for 2021. Denne gang med 350 mio. kr. sammenlignet med 2020.
  • Tilsluttet sig samarbejdet Joint Coordination Platform med bl.a. Østrig, Tjekkiet og Tyskland om at bekæmpe irregulære migrantstrømme.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,