Nye tal: Døtre bør ikke have sex inden ægteskab, mener høj andel med indvandrerbaggrund

08-12-2021

Hver anden person fra MENAPT-landene, som er 30 år eller over, synes ikke, det er i orden, at deres datter har sex før ægteskab. Det viser ny medborgerskabsundersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Af undersøgelsen fremgår det, at personer fra MENAPT-lande har mere konservative holdninger til blandt andet deres børns valg af partner og seksuelle forhold, når man sammenligner med personer med oprindelse i Danmark eller de øvrige ikke-vestlige lande.

51 pct. af de adspurgte personer fra MENAPT-landene, som er 30 år eller over, svarer, at det ikke er i orden, at deres datter har sex før ægteskab. Det samme gælder for to pct. blandt samme persongruppe fra Danmark og 17 procent fra øvrige ikke-vestlige lande.

Undersøgelsen viser også, at hver tredje person fra MENAPT-landene, som er 30 år eller over, ikke synes, det er i orden, at deres datter får en kæreste med anden religiøs overbevisning end deres egen. For personer med dansk oprindelse gælder det hver ottende, mens det gælder hver syvende blandt personer fra øvrige ikke-vestlige lande.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Unge kvinder i Danmark har flere rettigheder end deres jævnaldrende i Mellemøsten. Det har kostet blod, sved og tårer at komme så langt med ligestillingen. Derfor skal vi ikke acceptere, at retten til egen krop og kærlighed rulles tilbage. Tusindvis af unge kvinder med udenlandsk baggrund står midt i denne frihedskamp. De har regeringens fulde støtte. Vi har allerede gennemført en række tiltag imod social kontrol - og der er flere på vej.”

Forkvinde i Rådet for Etniske Minoriteter Halima El Abassi udtaler:

"Undersøgelsens resultat kommer ikke bag på mig. Selvom integrationen på mange måder går godt, er social kontrol desværre stadig et udbredt fænomen i mange indvandrergrupper, og det skal vi modvirke med alt vi kan, fra det øjeblik en indvandrer sætter fod i Danmark. Efterkommere af indvandrere skal kunne leve en tilværelse med respekt for deres rødder, men med afsæt i vores normer og værdier der gør dem frie til selv at vælge, hvordan de vil leve inden for dansk lovgivnings rammer. Det er en kamp mod meget stærke kræfter, men en kamp vi skal insistere på at tage og vinde. ”

Fakta om MENAPT-lande

MENAPT er en regional gruppering, som inkluderer 24 lande fra Mellemøsten og Nordafrika (Syrien, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien, Libanon, Somalia, Irak, Qatar, Sudan, Bahrain, Djibouti, Jordan, Algeriet, Forenede Arabiske Emirater, Tunesien, Egypten, Marokko, Iran, Yemen, Mauretanien og Oman) samt Afghanistan, Pakistan og Tyrkiet.

Fakta om Medborgerskabsundersøgelsen

2021 Udlændinge- og Integrationsministeriet udgiver hvert år en undersøgelse med fokus på ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres medborgerskab i Danmark. I Medborgerskabsundersøgelsen 2021 er der særligt fokus på nydanskernes religiøse praksis. Som noget nyt er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt i oprindelse fra MENAPT-lande og oprindelse fra øvrige ikke-vestlige lande. Læs nærmere om Medborgerskabsundersøgelsen 2021 på integrationsbarometer.dk

Fakta om regeringens initiativer mod social kontrol

Gennemførte initiativer mod social kontrol:

 • Der er indført forbud mod religiøse vielser af mindreårige.
 • Religiøse forkyndere og andre, der forestår sådanne vielser, vil kunne straffes med op til to års fængsel og udvisning af Danmark. Det samme gælder forældre, som lader deres børn indgå en religiøs vielse, og personer over 18 år, der frivilligt indgår i en religiøs vielse med en person under 18 år.
 • Straffen for at fastholde en person i et ægteskab eller ægteskabslignende forhold med tvang er fordoblet, så det kan give op til fire års fængsel.
 • Det er tydeliggjort, at negativ social kontrol kan straffes som psykisk vold, der kan give op til 3 års fængsel.
 • Det er samtidig præciseret, at brugen af religiøse skilsmissekontrakter, der har til formål at fastholde en person i et ægteskab eller i øvrigt styre den pågældende, vil kunne straffes som psykisk vold. Det gælder også i forhold til f.eks. en religiøs autoritet, der hjælper med udfærdigelse af kontrakten.
 • Der er indført mulighed for at inddrage eller nægte at udstede pas og anden rejselegitimation til mindreårige, hvis der er grund til at antage, at de skal giftes eller vies religiøst i udlandet.
 • Der er tilført midler til at styrke exit for ofre for negativ social kontrol, herunder etablering af flere udslusningsboliger.
 • Der er tilført midler til at opkvalificere fagfolk til at opspore, forebygge og håndtere mulige tilfælde af social kontrol.
 • Ordningen med sikkerhedskonsulenter, som rådgiver fagfolk og borgere i konkrete sager om social kontrol, er udvidet.

  Planlagte initiativer mod social kontrol:
 • Strafskærpelser for gentagen vold og for mishandling og grov vold begået mod et barn af en person i eller nært knyttet til barnets husstand.
 • Sanktioner i ydelsessystemet for alle personer, der er straffet for vold eller grov vold mod børn i nære relationer.
 • Flere straffelovsovertrædelser, bl.a. rettet mod børn, skal føre til udelukkelse fra permanent opholdstilladelse.
 • Udvidelse af karensreglen for familiesammenføring med børn med henblik på at forhindre genopdragelsesrejser.
 • Ændring af reglerne om bortfald af opholdstilladelse, så et barns opholdstilladelse ikke bortfalder efter længerevarende ophold i udlandet på genopdragelsesrejse eller anden ophold af negativ betydning for barnet.
 • Nedsættelse af en kommission for piger og kvinders frihed og rettigheder inden for visse indvandrermiljøer og religiøse miljøer.

Yderligere oplysninger
Kontakt pressetelefonen på tlf. +45 61 98 32 90 (kan ikke modtage SMS) for pressehenvendelser til ministeriet og ministeren.