Flere kriminelle skal kunne frakendes statsborgerskab ved dom

16-12-2021

Regeringen vil give domstolene mulighed for i flere tilfælde end i dag at frakende det danske statsborgerskab fra en person med dobbelt statsborgerskab, der begår strafbare forhold, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser. I dag sendes lovforslaget i høring.

Udlændinge- og Integrationsministeriet sender i dag et lovforslag i høring, der bl.a. har til formål at sikre, at en person, som er dømt for en strafbar handling, og som derved har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser, frakendes sit danske statsborgerskab ved dom, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Et eksempel kunne være omfattende narkotikakriminalitet, der efter omstændighederne også vil kunne have betydelige samfundsmæssige skadevirkninger, der kan være til skade for statens vitale interesser.

Et andet eksempel kunne være at et hackerangreb, som forårsager omfattende og længerevarende nedbrud på betalingssystemer i store dele af landet, og som derved er egnet til at undergrave omsætningens sikkerhed, kunne udgøre en handlemåde, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser.

Det vil altid vil være op til de uafhængige domstole at vurdere, om der skal ske frakendelse af et statsborgerskab.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Hvis en person begår strafbare forhold, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, bør domstolene have mulighed for at kunne frakende det danske statsborgerskab. Derfor håber jeg, at mine kollegaer i Folketinget vil bakke op om dette lovforslag.”

Lovforslaget sendes i høring i dag med høringsfrist d. 13. januar 2022. Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i anden halvdel af januar 2022.

Link til lovforslaget i høring (nyt vindue åbner)