Regeringen vil tage statsborgerskabet fra bandekriminelle

21-04-2021

Det skal være muligt at frakende en person med dobbelt statsborgerskab sit danske statsborgerskab, hvis vedkommende har begået alvorlig bandekriminalitet, der er til alvorlig skade for statens vitale interesserer. Det foreslår regeringen.

Regeringen ønsker at udvide muligheden for frakendelse af dansk statsborgerskab.

Som reglerne er i dag, er det alene muligt at blive frakendt sit danske statsborgerskab ved dom, hvis man har dobbelt statsborgerskab og dømmes for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed eller 13 om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.

Regeringen ønsker, at mulighederne for at frakende statsborgerskabet fra bandemedlemmer, der deltager i bandekonflikter, udnyttes i videst muligt omfang inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser.

Derfor foreslår regeringen, at der indføres en mulighed for, at alvorlig bandekriminalitet til alvorlig skade for statens vitale interesser kan føre til frakendelse af dansk statsborgerskab ved dom.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Den organiserede kriminalitet er i dag meget grov. Der er langt fra Olsen Banden til de bander, der ødelægger lokalsamfund og skaber utryghed for Hr. og Fru Danmark. Jeg håber et bredt flertal af Folketinget vil støtte, at domstolene får mulighed for at fratage dem statsborgerskabet. Bandernes vold og trusler hører ikke hjemme i Danmark.”

Herudover er det i dag også muligt administrativt at fratage fremmedkrigere deres danske statsborgerskab, hvis de har dobbelt statsborgerskab og har udvist en handlemåde, der er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser.

Yderligere oplysninger

Pressevagten, tlf.: 61 98 32 90