Kommunerne forventes at modtage cirka 500 flygtninge i 2022

30-04-2021

Cirka 500 flygtninge vil næste år blive visiteret til kommunerne, lyder forventningen fra Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen vurderer hvert år det forventede antal flygtninge, der vil blive meddelt opholdstilladelse, og som skal boligplaceres i kommunerne i det efterfølgende år.

Det forventede landstal for 2022 er på 500 flygtninge. Tallet var sidste år 600.

Landstallet giver kommunerne et bud på integrationsopgavens forventede omfang i det kommende år. Tallet fastsættes på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesprocenten.

Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, ca. 840 i 2018, ca. 730 i 2019 og ca. 600 i 2020. I 2021 forventes landstallet fortsat at være ca. 600, mens landstallet for 2022 altså nu vurderes til at blive ca. 500.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Vi har rekordlave asyltal for tiden. Det betyder også et lavt antal flygtninge, der skal integreres i kommunerne. Og det er godt. Jo færre der kommer til fx Kalundborg, jo nemmere er det for kommunen at få dem i arbejde og få dem til at lære dansk. Antallet har betydning for integrationen.”

Det bemærkes, at udlændinge- og integrationsministeren almindeligvis midt på året træffer beslutning om evt. modtagelse af kvoteflygtninge i Danmark. Antallet er derfor endnu ikke fastsat for 2021. Det betyder, at det antal genbosatte flygtninge, der som følge af ministerens beslutning måtte overgå til integration i kommunerne i 2022, ikke indgår i Udlændingestyrelsens vurdering af landstallet for 2022.

Fakta

Udlændingestyrelsen skal hvert år senest den 1. maj udmelde et landstal, som er styrelsens skøn over det antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne det kommende år.

Udlændingestyrelsen skal samtidig fastsætte det antal flygtninge, som forventes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det kommende kalenderår. Regionskvoterne udsendes samtidig med landstallet.

I hver region har kommunerne herefter mulighed for at indgå aftaler om, hvordan de pågældende flygtninge skal fordeles.  Aftalerne skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september, hvorefter styrelsen fastsætter de endelige kommunekvoter for det kommende år.

Læs mere om landstallet og regionskvoterne for 2022 (åbner nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Pressevagten, tlf.: 61 98 32 90