Regeringen fremsætter ny hjemrejselov

03-10-2020

Regeringen tager endnu et skridt i retningen af en samlet hjemrejsepolitik med ny hjemrejselov.

Det er en vigtig prioritet for regeringen, at flere udlændinge uden lovligt ophold rejser hjem. Derfor har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye inden for de seneste måneder præsenteret en række tiltag på hjemrejseområdet.

Der er oprettet den nye styrelse, Hjemrejsestyrelsen, som skal være tættere på de udviste kriminelle og afviste asylansøgere og få flere til at rejse hjem. Derudover har ministeren opsagt kontrakten med Dansk Flygtningehjælp, som hidtil har haft opgaven med at rådgive afviste asylansøgere om deres hjemrejse, og lagt opgaven hos Hjemrejsestyrelsen. Endelig har ministeren besluttet, at Udlændingestyrelsen hurtigt skal gennemgå bunken af sager med visse flygtninge fra Damaskus for at undersøge, hvem der ikke længere har behov for beskyttelse i Danmark.

Nu tager regeringen det næste skridt og fremsætter en ny hjemrejselov. Loven skal samle alle regler på hjemrejseområdet og sikre klare regler for, hvad der skal ske, fra udlændinge får afslag og frem mod deres hjemrejse.

Med loven foreslår regeringen også en række nye tiltag på hjemrejseområdet. Blandt andet skal myndighederne have styrkede muligheder for at indhente relevant data fra udlændingenes mobiltelefoner for nemmere at identificere udlændingene og dermed sende dem hjem.

Desuden vil de udlændinge, der forsvinder fra deres udrejsecenter, som udgangspunkt få tømt deres værelse og fjernet deres ejendele efter en uge i stedet for efter tre måneder som i dag.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Nu tager vi næste skridt i retningen af, at Danmark får en sammenhængende hjemrejsepolitik. Vi fremsætter en ny samlet hjemrejselov, Danmarks første af slagsen, som jeg håber, at Folketinget vil bakke op om. Med loven fremlægger vi også en række mindre skærpelser, så vi kan sætte endnu hårdere ind over for de udlændinge uden lovligt ophold, som ikke efterlever myndighedernes afgørelse.”

Læs mere om de enkelte tiltag (pdf) (åbner nyt vindue)

Se tidslinje over tidligere skærpelser på hjemrejseområdet (pdf) (åbner nyt vindue)

Fakta

Der er i dag ca. 1.100 afviste asylansøgere, som ikke har ret til at opholde sig i Danmark. Mere end 200 har været i udsendelsesposition i over fem år.

Det koster gennemsnitligt ca. 300.000 kr. at have én afvist asylansøger indkvarteret på et udrejsecenter i Danmark i et år. De mange penge, der hvert år anvendes til indkvartering af afviste asylansøgere, som ikke har et lovligt ophold, kunne i stedet være brugt meget bedre. For eksempel kunne vi få råd til at styrke hjemmeplejen for de ældre og samtidig hjælpe flere i nærområderne.

Yderligere oplysninger

Simone Agger, presserådgiver, , tlf.: 61 98 32 73

Pelle Dam, pressechef, , tlf.: 61 98 32 80