Eftersyn af repatrieringsordningen

26-10-2020

Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemført et eftersyn af repatrieringsordningen. Ordningen giver støtte til visse udlændinge i Danmark, der frivilligt rejser hjem.

Eftersynet viser blandt andet, at flere udlændinge gør brug af og dermed får støtte fra repatrieringsordningen. Antallet er steget fra 111 repatrierede i 2011 til 502 repatrierede i 2019.

I 2019 blev det besluttet, at også udlændinge med mere end ét års lovligt ophold i Danmark, der frivilligt ønsker at repatriere til et land, hvor sikkerhedssituationen er af en sådan karakter, at der aktuelt er mulighed for at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark, kan få støtte fra repatrieringsordningen. Det vil aktuelt sige syrere. 100 syrere gjorde brug af denne mulighed i 2019.

Eftersynet viser derudover, at kommunernes indsats og viden på repatrieringsområdet er styrket, men også at der er udfordringer med repatrieringsordningen. Blandt andet efterlyser kommunerne større fleksibilitet i den vejledning, de skal give til personer, som er omfattet af ordningen.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Det er en rigtig god forretning for Danmark, når udlændinge, der ønsker at vende tilbage til deres tidligere hjem- eller opholdsland, tager imod økonomisk støtte og forlader Danmark. Derfor er det også en rigtig god ordning. Men den kan blive endnu bedre. Derfor vil jeg blandt andet med udgangspunkt i dette eftersyn foreslå nogle lovændringer senere i dette folketingsår.”

Læs eftersynet af repatrieringsordningen her (åbner nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,