Regeringen: Ny hjemrejselov skal få flere afviste asylansøgere på flyet

29-11-2020

Udlændinge- og integrationsministeren sender i morgen mandag ny hjemrejselov i høring, som skal få flere afviste asylansøgere til at rejse hjem.

Det er vigtigt for regeringen, at flere udlændinge uden lovligt ophold rejser hjem. Derfor har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye den seneste tid præsenteret en ny hjemrejselov og en række tiltag på hjemrejseområdet.

Senest er det bl.a. foreslået, at asylansøgere, der får afslag på asyl i første instans, skal tilbydes en kontant bonus på 20.000 kroner for at frafalde deres ankesag og i stedet rejse hjem. Desuden skal myndighederne have styrkede muligheder for at indhente relevant data fra udlændingenes mobiltelefoner for nemmere at identificere udlændingene og dermed sende dem hjem. Og de udlændinge, der forsvinder fra deres udrejsecenter, vil som udgangspunkt få tømt deres værelse og fjernet deres ejendele efter en uge i stedet for efter tre måneder som i dag.

I forslaget til en ny hjemrejselov, der sendes i høring i morgen mandag, foreslås herudover ordningen go prepare. Den skal gøre det muligt for et medlem af en familie uden lovligt ophold i Danmark, der har indgået en hjemrejsekontrakt, at rejse hjem før resten af familien for fx at forberede bolig og sikre skolegang til børnene. Resten af familien får samtidig forlænget deres udrejsefrist i Danmark med en periode på op til 90 dage. Det familiemedlem, der tager i forvejen, vil som udgangspunkt ikke lovligt kunne genindrejse i Danmark.

Endelig skal myndighederne kunne udsende flere udlændinge, der har afsonet størstedelen af deres fængselsstraf. I dag kan myndighederne prøveløslade udvisningsdømte udlændinge, som har afsonet mere end halvdelen af deres straf, dog minimum to måneder, med henblik på at udsende dem. Fremover skal det også være muligt at løslade udlændinge, der afsoner en kortere straf på op til fire måneder, hvis de har afsonet to tredjedele af straffen, og der er opstået mulighed for at udsende dem straks derefter. Løsladelsen vil i praksis ske i forbindelse med den faktiske udsendelse.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det er afgørende for regeringen, at vi får flere udlændinge uden lovligt ophold til at rejse hjem. De har fået afslag på asyl i to instanser og har ikke længere ret til at være i landet. Derfor har vi oprettet en ny Hjemrejsestyrelse og præsenteret en række mindre skærpelser, så vi kan sætte hårdere ind over for de udlændinge, der ikke efterlever myndighederes afgørelse. Nu kommer vi så med to nye tiltag.

Nogle af de familier, der opholder sig ulovligt i Danmark, kan have svært ved at tage beslutningen om at rejse hjem, fordi de er usikre på forholdene i deres hjemegn. Derfor giver vi nu mulighed for, at fx den ene forælder i en familie kan tage hjem før resten af familien for fx at finde en bolig og sikre børnenes skolegang. Det tror jeg vil motivere flere til at rejse hjem.

Derudover gør vi det muligt at straksudsende flere udlændinge. I dag kan myndighederne prøveløslade udvisningsdømte udlændinge, der afsoner en længere straf, hvis der er mulighed for at udsende dem straks efter løsladelse. Også selvom de ikke har udstået hele straffen. Sådan skal det også være for udlændinge med korte straffe. Løsladelsen vil først ske, når de sidder på flyet. Det er god politik, så vi kan få flere udvisningsdømte udsendt.”

Læs mere om tiltagene i hjemrejseloven (pdf) (åbner nyt vindue)

Se tidslinje over tidligere skærpelser på hjemrejseområdet (pdf) (åbner nyt vindue)

Fakta

Der er i dag ca. 1.200 afviste asylansøger, som ikke har ret til at opholde sig i Danmark. Mere end 200 har været i udsendelsesposition i over fem år.

Det koster gennemsnitligt ca. 300.000 kr. at have én afvist asylansøger indkvarteret på et udrejsecenter i Danmark i et år. De mange penge, der hvert år anvendes til indkvartering af afviste asylansøgere, som ikke har et lovligt ophold, kunne i stedet være brugt meget bedre. For eksempel kunne vi få råd til at styrke hjemmeplejen for de ældre og samtidig hjælpe flere i nærområderne.

 

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,