03-03-2020

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye deltager onsdag i et hasteindkaldt ekstraordinært rådsmøde i Bruxelles.

Ministeren skal med sine ministerkolleger fra de øvrige EU-medlemsstater drøfte den nuværende situation ved den græsk-tyrkiske grænse, og hvad medlemslandene kan bidrage med for at støtte Grækenland i opretholdelsen af kontrol med EU’s ydre grænse.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det er helt legitimt, at Europa beskytter sine grænser. Der er ikke fri indvandring til Europa. Lige nu står Grækenland med en stor opgave. Jeg har i dag været i kontakt med den græske viceminister for migration og givet udtryk for, at vi bakker op om den græske indsats og er klar til at sende hjælp.”

”Vi forventer inden for de kommende dage at kunne afklare, hvad Danmark kan hjælpe Grækenland med.  Danmark har allerede patruljebåde og mandskab, som hjælper ved den græske grænse, og vi ser nu på, om vi kan hjælpe Grækenland yderligere.”

Grækenland har anmodet om at få aktiveret Frontex’ hurtige grænseindsats (rapid reaction pool), hvilket Frontex tirsdag har godkendt. Indsatspuljen består af grænsevagter m.v. samt teknisk udstyr (bl.a. skibe, fly og helikoptere) fra EU’s medlemsstater, som kan aktiveres, hvis en medlemsstat er under hastende og exceptionelt pres ved de ydre grænser. Frontex og Grækenland har nu tre dage til at fremlægge en operationsplan.

Fakta om Frontex’ hurtige indsatspulje (rapid reaction pool)

Frontex har en rapid reaction pool, der består af op til 1500 grænsevagter m.v. samt teknisk udstyr fra EU’s medlemsstater, som kan aktiveres, hvis en medlemsstat er under hastende og exceptionelt pres ved de ydre grænser. Styrken skal således gøre det unødvendigt, at man i den enkelte krisesituation skal indlede forhandlinger om akutbidrag fra de enkelte medlemsstater. Grænsevagter m.v. skal kunne udstationeres inden for fem dage og teknisk udstyr inden for ti dage. Styrken aktiveres ved en begrundet anmodning fra en medlemsstat til Frontex. Frontex og medlemsstaten har tre dage fra aktiveringen til at fremlægge en operationsplan.

Fakta om danske myndigheders tilstedeværelse

De danske myndigheder har siden sommeren 2019 været til stede ved de græske øer efter anmodning fra Frontex. Der er tale om to patruljebåde og 17 personer fra politiet og Forsvaret. Derudover har politiet to personer på den græske ø Lesbos, der hjælper med tvangsudsendelser, og Forsvarsministeriet har fem personer på Lesbos og Samos, der bl.a. optager fingeraftryk.

Det kan desuden oplyses, at det danske patruljebådsbidrag på baggrund af en henvendelse fra de lokale græske myndigheder har forlænget deres daglige patruljeringstid. Dette skal ses som en styrkelse af den operative grænsekontrolindsats i området.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,