COVID-19: Regeringen vil forebygge smittespredning fra asylansøgere

14-03-2020

Myndighederne har taget en række forholdsregler både i forhold til nyankomne asylansøgere og på asylcentrene i det hele taget.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Hele samfundet må forsøge at undgå smittespredning. Derfor har vi også taget en række skridt og tiltag på asylområdet. Normalt vil asylansøgere rejse med offentlig transport fra grænsen til Center Sandholm i Nordsjælland. Det er slut nu. Politiet vil fra i dag stå for denne transport. På Center Sandholm vil alle nye asylansøgere blive helbredstjekket, ligesom der er særlige karantænefaciliteter til rådighed. Asylansøgere vil selvfølgelig komme i karantæne efter de gældende kriterier, hvis der bliver behov for det. Antallet af asylansøgere er heldigvis på et meget lavt niveau for tiden.”

Frem til 10. marts er der registreret 443 asylansøgere i år. Til sammenligning ankom der 458 asylansøgere i januar og februar 2019. Dermed fortsætter det lave niveau fra 2019, hvor Danmark modtog det laveste antal asylansøgere i 11 år.

Fakta om forebyggelse af smitte på danske asylcentre

 • Vejledningsmateriale, herunder Sundhedsstyrelsens plakater, er opsat på centrene.
 • I Modtagecenter Sandholm har der i de seneste uger i den medicinske modtagelse været særligt fokus på nyankomne asylansøgeres rejserute med henblik på at afdække evt. forøget risiko for smitte.
 • Udlændingestyrelsen besluttede den 4. marts 2020 i samråd med Røde Kors, at alle nyankomne asylansøgere skulle forblive indkvarteret i Center Sandholm i 14 dage efter indrejse med henblik på at koncentrere beredskab og opmærksomhed og begrænse flytninger i centersystemet mest muligt i modtagefasen.
 • Der er indført et øjeblikkeligt stop for alle ordinære flytninger mellem indkvarteringssteder indtil videre.
 • Sundhedsklinikkerne på centrene har indført en række forskellige tiltag for at mindske smittespredning. Personalet følger myndighedsretningslinjer, og iagttager de anbefalede forholdsregler, håndvask, afstand etc. Ved mistanke om COVID-19 må beboerne ikke møde fysisk op på sundhedsklinikkerne. Ikke-hastende problemstillinger udskydes. Vagtlæge kontaktes, hvis en beboer bliver kritisk dårlig.
 • For at undgå smitterisiko i kantinerne, er der taget en række forholdsregler, herunder bl.a. at personalet udleverer maden, visse steder til beboernes egne værelser, der holdes afstand i eventuelle køer og der spises med afstand. De centre, der har selvhushold opretholder som udgangspunkt denne, men der tages særligt hensyn til beboerne i risikogruppen.
 • Al undervisning og alle aktiveringstilbud sættes i bero.
 • På centre med legestue og fritidstilbud sættes disse i bero.
 • Der vil som udgangspunkt blive lukket for almindelige besøg på centrene.
 • På de fleste centre er frivillig hjemmekarantæne på indkvarteringsstedet muligt. Andre steder vil det være muligt at etablere karantæne på andre adresser.
 • Udbetaling af kontante ydelser sker enten direkte til beboernes værelser eller ved regulerede køer med behørig afstand i fællesområder.