Nye tal viser, at antallet af udvandrede flygtninge var større end antallet af indvandrede flygtninge i 2019.

05-05-2020

Nye tal viser, at antallet af udvandrede flygtninge var større end antallet af indvandrede flygtninge i 2019.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har undersøgt, hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge der er ind- og udvandret af Danmark i perioden 2011-2019. Tallene viser, at for første gang i perioden oversteg antallet af udvandrede flygtninge i 2019 antallet af indvandrede med ca. 730 personer. Til sammenligning var der i 2015 en nettoindvandring på 16.290 personer med flygtningebaggrund.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

"Dejlige tal. Regeringens politik er jo, at flygtninges ophold i Danmark er midlertidigt. Når der er mulighed for det, er det kun naturligt, at flygtninge rejser tilbage til deres hjemland. Jeg er glad for, at vi kan give folk beskyttelse, mens der er behov for det. Men jeg er også glad, hver gang en flygtning igen kan rejse hjem.

Mange syrere er rejst hjem frivilligt, og mange af dem med en pose penge i hånden fra den danske stat. Det kan forhåbentlig bidrage til, at de kan etablere sig i deres hjemland og være med til at bygge landet op igen efter borgerkrigen. Regeringen ønsker i det hele taget at styrke hjemrejseområdet. Det er en af grundene til, at jeg har besluttet at oprette en ny Hjemrejsestyrelse, der netop har til formål at bidrage til, at flere udlændinge uden lovligt ophold i Danmark rejser hjem."

Læs hele talnyheden på Integrationsbarometret (åbner nyt vindue)

 

Fakta

Nettoindvandringen – forskellen mellem indvandringer og udvandringer – blandt personer med flygtningebaggrund er faldet markant siden 2015 og er negativ i 2019, jf. figur 1. Den samlede udvikling dækker over betydelige forskelle mellem landene. Der var flere personer med flygtningebaggrund fra Somalia, Syrien, Irak og Bosnien-Hercegovina, der forlod Danmark i 2019, end der kom hertil. Det modsatte gælder for borgere med oprindelse i Eritrea, Iran og Afghanistan, jf. figur 2.

Vandringer blandt personer med flygtningebaggrund

 

Anm.: Nettoindvandringen er beregnet som antal indvandringer minus antal udvandringer.

Anm.: Der anvendes de ind- og udvandringer, der er registreret i året, uanset i hvilket år selve vandringen er foregået. Danmarks Statistik anvender denne metode, da der er en del forsinkelser på registrering af særligt udvandringer.

Anm.: Oplysninger om opholdstilladelser for personer, indvandret før 1997, bygger på imputerede opholdsgrundlag. Det er ikke muligt at udskille familiesammenførte til flygtninge, som har fået opholdstilladelse i perioden 1997-2009. Det betyder, at de ikke er inkluderet i antallet af udvandrede. Antallet af udvandrede med flygtningebaggrund kan derfor være undervurderet.

Anm.: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. Det skyldes, at både nettoindvandringen og fødselsoverskuddet, der er forskellen mellem, hvor mange som bliver født, og hvor mange som dør i løbet af året, indgår i beregningen i befolkningstilvæksten.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN02A og IMVAN04A.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,