Ny medborgerskabsundersøgelse: Ikke-vestlige unge begrænses i valg af partner

20-06-2020

På trods af tegn på en smule fremgang er der fortsat udfordringer med negativ social kontrol blandt ikke-vestlige personer i Danmark. Det viser Udlændinge- og Integrationsministeriets nyeste medborgerskabsundersøgelse.

Af undersøgelsen fremgår det, at 16 pct. af 18-29-årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere føler sig begrænset i deres valg af kæreste eller ægtefælle. For to år siden lå tallet på 17 pct.

Der er altså – på trods af tegn på en lille fremgang – knap en ud af seks ikke-vestlige unge, der ikke har den fulde frihed og selvbestemmelse til selv at vælge, hvem de vil giftes eller være kærester med.

Undersøgelsen viser også, at det kun er 51 pct. blandt de gifte 18-29-årige indvandrere, der måtte have en kæreste for deres familie, inden de blev gift. Tilsvarende er tallet 81 pct. for efterkommere og 100 pct. for personer med dansk oprindelse.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Ægteskab er frivilligt i Danmark. Også for indvandrere. Vi befinder os altså i år 2020. Jeg er selvfølgelig glad for, at flere unge med indvandrerbaggrund selv kan vælge ægtefælle. Men udviklingen går alt for langsomt. Regeringen har for nylig foreslået at forbyde religiøse vielser af mindreårige og skærpe straffen for at fastholde nogen i tvangsægteskaber. Min drøm er, at de kommende års undersøgelser vil vise større fremskridt.”

Forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter, Halima El Abassi, udtaler:

”Negativ social kontrol er et alvorligt samfundsproblem, og vi har rykket os meget lidt de sidste ti år. Hvis vi som samfund skal hjælpe endnu flere, er vi nødt til at se negativ social kontrol i et bredere perspektiv og som et fænomen, der forekommer mellem far og mor, mellem flere generationer, i minoritetsmiljøet. Og også mellem børn og unge og mellem børn og deres forældre og mellem forskellige etniske og religiøse grupper. Vi skal forebygge mere, end vi gør i dag, og så skal vi gøre op med berøringsangsten. Prisen for at gøre op med negativ social kontrol er høj, og jeg ved personligt, hvilken umenneskelig pris man betaler. Vi skal ikke have unge, som skal vælge mellem familien og deres frihed. Derfor er jeg også glad for, at regeringen har fokus på området. Vi bliver nødt til at støtte op om unge kvinder og mænd, der bliver fastholdt i et jerngreb af familien, og som ikke selv kan vælge, hvordan og med hvem de vil leve deres liv.”

Fakta

Hvert år laver Udlændinge- og Integrationsministeriet en medborgerskabsundersøgelse, der behandler indvandrere og efterkommeres medborgerskab i Danmark.

Årets undersøgelse viser bl.a. følgende:

  • Opbakningen til ligestilling mellem kønnene er høj. Overordnet set er den gennemsnitlige score for personer med dansk oprindelse og efterkommere 85 på en skala, hvor 100 er den højeste opbakning til ligestilling. Indvandrerne ligger gennemsnitligt på 77.
  • 9 ud af 10 indvandrere og efterkommere føler sig knyttet til Danmark. Blandt indvandrere føler 44 pct. sig knyttet til både deres oprindelsesland og Danmark, mens 45 pct. kun føler sig knyttet til Danmark. Blandt efterkommere er tallene hhv. 37 pct. 56 pct.
  • Færre unge indvandrere og efterkommere oplever at blive begrænset i deres valg af kæreste eller ægtefælle end ved første måling i 2012. Det drejer sig dog stadig om 16 pct. af de 18-29-årige med ikke-vestlig baggrund.

Læs Medborgerskabsundersøgelsen 2020 på Integrationsbarometret

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,

Sekretær Mette Søndergaard, tlf. 72 14 24 00, for kontakt til forkvinden for Rådet for Etniske Minoriteter