Domstol har netop indledt høring om danske regler for familiesammenføring

10-06-2020

Der er netop indledt en høring ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i en sag, hvor Udlændingenævnet har givet en syrisk statsborger afslag på familiesammenføring med henvisning til 3-årsreglen. EMD skal tage stilling til, om reglen er forenelig med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

3-årsreglen betyder, at udlændinge, der får midlertidig beskyttelsesstatus (§ 7, stk. 3), ikke har ret til familiesammenføring inden for de første tre år, medmindre ganske særlige grunde taler for det.

Sagen omhandler en syrisk statsborger, der er meddelt midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, og som inden for de første tre år søgte om familiesammenføring med sin ægtefælle, der på det tidspunkt opholdt sig i Syrien. Udlændingenævnet stadfæstede i 2016 Udlændingestyrelsens afslag med henvisning til 3-årsreglen. Afgørelsen blev indbragt for de danske domstole, der frifandt Udlændingenævnet. Sagen er herefter blevet indbragt for EMD, der har henvist sagen til Storkammeret.

EMD skal tage stilling til, om reglen er forenelig med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Domstolen vil forventeligt først komme med en afgørelse i sagen nær årets afslutning.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Et meget bredt flertal i Folketinget står bag de danske regler for familiesammenføring. Jeg var selv en af de politikere, der støttede 3-års reglen. Vi ønskede kontrol med indvandringen til Danmark. Det gør vi stadig. Jeg blev derfor glad, da Højesteret blåstemplede vores regler. Men nu er reglen blevet indbragt for en international domstol i forbindelse med en konkret klagesag. Den tidligere regering tog de første skridt med at forsvare Danmarks interesser. Og vi fortsætter i samme spor.”

I sagen er den norske og schweiziske regering interveneret til støtte for Danmark, mens UNHCR og Europarådets menneskerettighedskommissær er interveneret med påstand om overtrædelse konventionen. Endvidere har Institut for Menneskerettigheder afgivet indlæg i sagen.

Sagen har tidligere været behandlet ved Østre Landsret, som afsagde dom den 19. maj 2017, og ved Højesteret, som afsagde dom den 6. november 2017. Domstolene fandt, at den trufne afgørelse ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet, tlf. 61 98 32 79,