Danmark og Østrig vil stoppe migrantstrøm, før den når EU

01-06-2020

Danmark og Østrig går via to indsatser sammen om at støtte afrikanske lande i at bremse irregulære migranter, før de når Europas grænser.

I den ene indsats støtter Danmark – med 26 millioner kroner over en treårig periode – en styrkelse af Tunesiens evne til forvalte og kontrollere landets grænser. Pengene går til at bygge et træningscenter for grænseforvaltning i den syd-centrale del af landet og udvikle et tilhørende uddannelsesprogram. Målet er at bekæmpe menneskesmuglere og bremse irregulære migranter. Projektet gennemføres af International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

I en anden indsats støtter Danmark – med 21 millioner kroner på et år – den såkaldte nødevakueringsmekanisme i Rwanda. Den går ud på, at flygtninge og asylansøgere, der befinder sig i detentionscentre i Libyen, evakueres til et transitcenter i Rwanda. Her kan de, der har behov, få beskyttelse og humanitær hjælp. Nogle kan blive genbosat i tredjelande, mens andre kan hjælpes tilbage til deres hjemland, hvis det er sikkert, eller til de lande, hvor de har haft asyl. Der er desuden mulighed for at forblive og blive integreret i Rwanda. Projektet gennemføres af FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i samarbejde med myndigheder i Rwanda.

Østrig bidrager ligesom Danmark økonomisk til begge indsatser.

Derudover støtter Danmark – med 10 millioner kroner over en treårig periode – et tredje projekt, hvor UNHCR i samarbejde med de rwandiske myndigheder skaber jobmuligheder både for flygtninge i landet og for lokalsamfundet gennem klima-venligt landbrug og markedsudvikling.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Når afrikanske migranter ankommer til Danmark, har de allerede krydset adskillige landegrænser. Det er uholdbart. Vi bliver nødt til at genvinde kontrollen med grænserne. Der er ikke fri indvandring. Det er et synspunkt, vi deler med Østrigs regering.

Derfor har vi i samarbejde valgt at støtte Tunesien med at håndhæve deres grænser. Det nordafrikanske land ligger helt centralt på migrationsruterne og har udfordringer med at bekæmpe menneskesmuglere. De fortjener vores støtte.

Derudover har vi også indgået et samarbejde med Rwanda, der spiller en utrolig positiv rolle med at give afrikanske migranter en fremtid i Afrika. Vi vil gerne se endnu flere af den slags eksempler, hvor afrikanske lande hjælper hinanden med at finde varige løsninger på migrationsudfordringerne.

Endelig håber jeg, at danske myndigheder vil høste værdifulde erfaringer af at samarbejde med afrikanske lande om at håndtere migration. Det vil gavne os i arbejdet med at fremme et retfærdigt og humant asylsystem og i vores bestræbelser på at fjerne årsagerne til, at folk hopper i gummibådene.”

Udviklingsminister Rasmus Prehn udtaler:

”I dag er det de stærkeste og dem med flest penge, der kan betale menneskesmuglere for flugten over Middelhavet. Det skal vi have sat en stopper for. Det er derfor, at vi i samarbejde med Østrig og Tunesien nu vil skabe mere ordnede forhold, så vi rent faktisk hjælper de svageste og dem, der har allermest brug for det, med beskyttelse. Dermed er vi med til at opbygge et mere retfærdigt asylsystem.

Samtidig mener vi, at det er lettere for afrikanske flygtninge at blive integreret i nærområder, hvor man både fysisk, socialt og kulturelt er tættere på sit hjemland. I samarbejde med Rwanda hjælper vi nu flygtninge med at få sig en bedre tilværelse, hvor de også kan se en fremtid for sig.

Danmark kan ikke alene løse det enorme problem med irregulær migration. Det gøres bedst i fællesskab med vores europæiske partnere. Derfor er jeg glad for, at vi nu udviser international solidaritet sammen med Østrig, mens Tyskland og Frankrig støtter lignende projekter. Sammen er vi stærkere - og vores hjælp langt større.”

Baggrund

Støtte til indsats i Tunesien

Tunesien er geografisk placeret på den såkaldte centrale Middelhavsrute. Landet oplever et stort migrationspres ikke mindst på den sydlige grænse. De tunesiske grænsemyndigheder er udfordrede af stærke smuglernetværk og andre former for kriminelle netværk.

Regeringen har derfor besluttet at yde dansk støtte til etablering af en træningsfacilitet til brug for træning af de tunesiske grænsemyndigheder i byen Nefta i det syd-centrale Tunesien. Projektet skal bidrage til at styrke tunesiske grænsemyndigheder i at bekæmpe den irregulære migration og samtidig bidrage til at styrke det bilaterale samarbejde med Tunesien på migrationsområdet.

Det er første gang, at Danmark indgår i et migrationsfokuseret projekt med tunesiske myndigheder. Den danske støtte udgør 26 millioner kroner over en periode på tre år. Den østrigske regering har bekræftet, at den også vil støtte projektet.

Projektet gennemføres med den internationale organisation ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) som implementerende partner.

Tyskland og Frankrig bidrager også allerede med støtte til de tunesiske grænsemyndigheder. Tyskland støtter opførelsen af et tilsvarende træningscenter i den nordlige del af landet, mens Frankrig bidrager med eksperter til træning af de tunesiske myndigheder.

Læs mere om støtten til grænseforvaltningen i Tunesien (pdf) (åbner nyt vindue)

Støtte til indsatser i Rwanda

Rwanda har siden september 2019 været vært for en nødevakueringsmekanisme (Emergency Transit Mechanism), hvor UNHCR overfører asylansøgere og flygtninge, der opholder sig i Libyen, til faciliteter i Rwanda. I det omfang, der findes varige løsninger til flygtningene, kan der tages nye flygtninge fra Libyen, så der konstant er op til 500 flygtninge i lejren i Rwanda. Aftalen kom i stand, efter Rwandas præsident Paul Kagame i 2017 erklærede, på baggrund af medie-rapporter om slaveauktioner i Libyen, at Rwanda var parat til at modtage op til 30.000 flygtninge og migranter strandet i Libyen.

Regeringen har besluttet at støtte indsatsen for at beskytte, give humanitær hjælp og skabe langvarige løsninger til 1500 flygtninge og asylansøgere i 2020, som befinder sig i detentionscentre i Libyen, og som vil blive nødevakueret til Rwanda. Den danske støtte udgør 21 millioner kroner over en etårig periode. Ud over den danske støtte bidrager Østrig også til projektet, og dermed er finansieringsbehovet for mekanismen i 2020 opfyldt.

Derudover vil Danmark også støtte et jobskabelsesprojekt i Rwanda i samarbejde med UNHCR. Formålet med projektet er at skabe jobs og forbedre fødevaresikkerhed og økonomisk integration for flygtninge og lokalbefolkning gennem klima-venligt landbrug og markedsudvikling i Rwanda. Den danske støtte udgør 10 millioner kroner over en periode på tre år.

Læs mere om støtten til nødevakueringsmekanisme i Rwanda (pdf) (åbner nyt vindue)

Læs mere om støtten til jobskabelse for flygtninge og lokalsamfund i Rwanda (pdf) (åbner nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet, tlf. 61 98 32 79, 

Presserådgiver for udviklingsministeren Maria Westh, Udenrigsministeriet, tlf. 50 77 86 64,