Savran-dom indbringes for Storkammeret ved EMD

28-01-2020

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har besluttet, at sagen Savran mod Danmark (appl.no. 57467/15), hvor Danmark blev dømt for overtrædelse af artikel 3, vil blive behandlet i Storkammeret ved EMD, hvor der vil blive truffet endelig afgørelse.

Den danske regering anmodede den 12. december 2019 om, at dommen skulle indbringes for Storkammeret.

“I dag er jeg en glad minister. Det er en meget vigtig prioritet for regeringen, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, kan sendes ud. Det gælder også, selv om de har en psykisk sygdom. Og hvis der er personer, der begår meget grov kriminalitet og bliver udvist af Danmark, skal det selvfølgelig være sådan, at vi kan udvise dem. Nu afventer vi Storkammerets afgørelse, og jeg ser frem til, at vi får en afgørelse i den her sag.”

Yderligere oplysninger

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80, 

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,