Igu kan være trædesten til, at indvandrerkvinder bliver forbilleder for deres børn

02-01-2020

Andelen af nyansatte kvinder i igu er vokset markant, viser en analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er særligt inden for det offentlige arbejdsmarked, at igu-forløbene tilrettelægges for kvinder. Et skridt på vejen til at få flere indvandrerkvinder i arbejde og i gang med en erhvervsuddannelse, mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Flygtningekvinder har generelt været svære at få ud på arbejdsmarkedet. Hvis igu’en kan føre til, at flere kvinder får lagt grundstenen til eksempelvis en SOSU-uddannelse, så har vi slået tre fluer med et smæk. Vi har fået en gruppe i gang, der traditionelt har været svær at få ud på arbejdsmarkedet. Vi har fået flere varme hænder. Og kvinderne kan gå ud ad døren hver morgen med et mål og en retning og vende tilbage som forbilleder for deres børn.”

Kvinder er ikke længere underrepræsenterede blandt de nye igu-ansatte.

I 1. kvartal 2017 var der 18 pct. kvinder blandt nye igu-ansatte, mens andelen var 56 pct. i 2. kvartal 2019 – mere end en tredobling på godt to år.

Tre ud af fire kvinder i igu har børn, og mere end hver tredje kvinde i igu har mindst tre hjemmeboende børn. Også de kvinder, der har haft svagere forudsætninger for at lære dansk, begynder at fylde mere i igu'en.

Læs hele analysen (åbner nyt vindue)

Fakta om analysen

Gennem en længere periode var kvinder underrepræsenterede blandt nye igu-ansatte. Analysen følger op på udviklingen i igu-ansættelser og i sammensætningen af gruppen af nye kvindelige igu-ansatte.

Analysen omfatter alle kvinder, der er registreret med igu-forløb (også dem, der har afbrudt eller aldrig har påbegyndt deres igu-forløb) i perioden 1. kvartal 2017-2. kvartal 2019. Analysen er deskriptiv og fokuserer på kvindernes karakteristika på det tidspunkt, hvor de skulle have været påbegyndt i igu-forløb ifølge den indberettede aftale.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,