Aftale om ændrede indfødsretskrav til dansksindede sydslesvigere

27-01-2020

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 24. januar 2020 indgået aftale om at ændre indfødsretskravene til dansksindede sydslesvigere.

I dag er det en betingelse, at dansksindede sydslesvigere med bopæl i Danmark, der ønsker dansk statsborgerskab efter de lempede regler i cirkulæreskrivelsen, skal være født i Sydslesvig. Fremover vil reglerne også dække situationer, hvor ansøgere alene er opvokset i Sydslesvig.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. februar 2020.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det danske mindretal i Sydslesvig er historisk set en del af Danmark. Og jeg synes, det er naturligt, at de dansksindede sydslesvigere, der ønsker at blive danske statsborgere, har mulighed for at søge på lempede vilkår. Men vi er i aftalekredsen blevet opmærksomme på nogle uhensigtsmæssigheder i reglerne. Det giver ikke mening, at dansksindede sydslesvigere kun kan søge på de lempelige vilkår, hvis de er født i Sydslesvig. Derfor ændrer vi nu reglerne, så det for alle dansksindede sydslesvigere er tilstrækkeligt, hvis de er opvokset i Sydslesvig.”

Læs tillæg til aftale om indfødsret af 29. juni 2019 (pdf) (åbner nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,