Opgør med antidemokratiske donationer

08-02-2020

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance vil sætte ind overfor antidemokratisk støtte til Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har drøftet hovedtankerne i et kommende lovforslag om en forbudsliste rettet mod udenlandske donationer med partierne bag den politiske aftale fra 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser. Det indgik i aftalen, at det skulle undersøges, i hvilket omfang det er muligt at forhindre visse udenlandske donationer.

Regeringen vil nu i april fremsætte et lovforslag, der skal gøre det strafbart at modtage donationer fra personer, organisationer, foreninger mv., der modarbejder eller underminerer demokratiske værdier og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Det gælder, uanset hvad der er oplyst om formålet med donationen. Det afgørende vil være, om man modtager en donation fra sådanne antidemokratiske organisationer mv.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Jeg tager dyb afstand fra ekstreme kræfter i danske moskéer. Det er et reelt problem, hvis der gives donationer fra organisationer, der ønsker at undergrave grundlæggende demokratiske værdier. Derfor er jeg glad for, at der er bred politisk enighed om hovedtankerne i det kommende lovforslag. Lovforslaget kan ikke nødvendigvis løse alle problemer, men det er et vigtigt skridt på vejen.”

Venstres ordfører Mads Fuglede udtaler:

”Vi må og skal aldrig finde os i, at antidemokratiske kræfter forsøger at gøre deres indflydelse gældende i Danmark. Og derfor er vi i Venstre meget tilfredse med, at der nu er bred opbakning til at udmønte det arbejde, som vi startede op i vores regeringstid. Vi har politisk et ansvar for at passe på Danmark. Og det gør vi nu engang bedst ved at forhindre donationer fra formørkede kræfter, der ønsker at undergrave vores demokrati.”

Dansk Folkepartis ordfører Pia Kjærsgaard udtaler:

”Formørkede mellemøstlige regimer skal selvsagt ikke kunne sende penge til moskéer eller koranskoler i Danmark for at underminere danske værdier. Derfor hilser vi dette indgreb velkomment og ser frem til at bremse de anslag mod demokratiet, som udgår blandt andet fra radikaliserede moskéer. Vi skal selvsagt aldrig acceptere angreb på vores fredelige samfund og demokrati, og jeg glæder mig derfor over, at regeringen har valgt at føre denne aftale fra før valget igennem og ser frem til, at det får effekt.”

Det Konservative Folkepartis ordfører Marcus Knuth udtaler:

”Vi er glade for endnu en opstramning, der skal imødegå udenlandske donationer til trossamfund, der modarbejder vores danske værdigrundlag. Vi håber, at arbejdet kan føre videre til en mere omfattende indsats mod de yderliggående moskéer og islamistiske trossamfund i Danmark.”

Liberal Alliances ordfører Henrik Dahl udtaler:

”I Liberal Alliance er vi meget glade for aftalen, så vi kan sikre at der i Danmark ikke ydes økonomisk støtte fra antidemokratiske organisationer og personer. Vi ønsker ikke at forskellige typer, der ønsker at underminere demokrati, frihed og grundlæggende menneskerettigheder, skal kunne have nogen form for indflydelse i Danmark, og det er aftalen her med til at forhindre."

Baggrund

Lovforslaget tager afsæt i en politisk aftale af 2. maj 2019, som den tidligere regering indgik med Dansk Folkeparti, og hvor rammerne for et muligt forbud mod modtagelse af donationer blev skitseret. I den tidligere aftale var der sat en bagatelgrænse for forbuddet mod modtagelse af visse donationer på 20.000 kroner. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er nu enige om at sænke den grænse til 10.000 kroner.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,