Tesfaye vil betale asylansøgere for at rejse tidligere hjem

10-08-2020

Asylansøgere, der får afslag på asyl i første instans, skal tilbydes en kontant bonus på 20.000 kroner for at frafalde deres ankesag og i stedet rejse hjem. Det foreslår regeringen.

Regeringen har et mål om, at flere udlændinge, som efter en grundig sagsbehandling viser sig ikke at være flygtninge, skal rejse hjem.

Derfor foreslår udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at asylansøgere, der får afslag på asyl i første instans af Udlændingestyrelsen, skal tilbydes 20.000 kr. for at frafalde den automatiske klage over afgørelsen for i stedet at rejse hjem.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Når asylansøgere anker deres sag, koster det i gennemsnit cirka 150.000 kroner at indkvartere personen, mens sagen behandles. Derudover skal vi betale for advokater og tolke. Men langt de fleste ender alligevel med at få afslag. Derfor sagde vi før valget, at det kan være bedst for alle parter, at udlændinge rejser hjem efter deres første afslag med 20.000 kroner i hånden. Og det forslag præsenterer vi nu.”

Den nyoprettede Hjemrejsestyrelsen indvies officielt af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og direktør for Hjemrejsestyrelsen Claes Nilas tirsdag d. 11. august 2020. Pressen er velkommen til åbningen, der foregår ved Hjemrejsestyrelsens lokaler, Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød, mellem kl. 14 og 15.

Fakta

Der er i dag ca. 1.100 afviste asylansøgere, som opholder sig ulovligt i Danmark. De har efter grundig sagsbehandling vist sig ikke at have et beskyttelsesbehov og har således fået afslag på asyl i første instans i Udlændingestyrelsen og derefter endeligt afslag i Flygtningenævnet. Det koster gennemsnitligt ca. 300.000 kr. at have én afvist asylansøger indkvarteret på et hjem- eller udrejsecenter i Danmark i et år.

Som det er i dag, vil asylansøgere, der får afslag på asyl i Udlændingestyrelsen, automatisk få deres sag påklaget til Flygtningenævnet. Her skal der tages endelig stilling til, om asylansøgere skal meddeles asyl eller ej.

Med forslaget ønsker regeringen at indføre et vindue på 14 dage efter afslaget i Udlændingestyrelsen, hvor udlændingen aktivt skal træffe et valg om enten at rejse hjem eller om at få prøvet afgørelsen i Flygtningenævnet. I løbet af den tid skal Hjemrejsestyrelsen rådgive udlændingen om muligheden for hjemrejsestøtte og informere om bl.a. andelen af stadfæstede asylafgørelser for den pågældende nationalitet.

De udlændinge, der inden for vinduet på 14 dage vælger at rejse hjem, vil få en kontant udbetalt hjemrejsestøtte på 20.000 kr. Det får de som et supplement til den in kind hjemrejsestøtte på op til 20.000 kr. til frivillig hjemrejse, som udlændinge i udsendelsesposition i forvejen kan tildeles. In kind hjemrejsestøtte er konkret støtte i hjemlandet, som f.eks. kan omfatte midlertidig indkvartering, hjælp til at komme i beskæftigelse og medicin mv.

De udlændinge, der inden for vinduet på 14 dage derimod ikke vælger at rejse hjem, vil automatisk få deres asylsag prøvet ved Flygtningenævnet – præcis som det er tilfældet i dag.

Ca. 83 pct. (1.627 ud af 1.964) af de asylansøgere, der i 2019 fik behandlet en klage over afslag på asyl, fik stadfæstet afslaget i Flygtningenævnet. Fx fik 137 ud af 139 asylansøgere fra Irak stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag i Flygtningenævnet i 2019. For asylansøgere fra Marokko var det 17 ud af 17, der fik stadfæstet et afslag i 2019.

Forslaget omfatter ikke udlændinge, der får afslag på asyl, fordi de helt åbenbart ikke har et asylbehov (åbenbart grundløse sager), og de udlændinge, der kommer fra lande, hvor der er en forhåndsformodning om, at der helt åbenbart ikke er et asylbehov (åbenbart grundløse haster sager). Forslaget omfatter derudover ikke udlændinge, der ikke får deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,