Danmark tager 200 kvoteflygtninge fra Rwanda

05-08-2020

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har besluttet, at Danmark vil tage imod 200 kvoteflygtninge fra Rwanda.

Ifølge loven fastlægger udlændinge- og integrationsministeren hvert år antallet af kvoteflygtninge, der skal genbosættes i Danmark.

I år er det besluttet, at Danmark skal tage imod 200 kvoteflygtninge. Der er i finansloven afsat penge i 2020 til at modtage op til 500 kvoteflygtninge. De kvoteflygtninge, Danmark vil modtage i 2020, opholder sig i flygtningelejre i Rwanda.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Vi har besluttet kun at tage imod 200 kvoteflygtninge. Det skyldes, at vi fortsat står med store integrationsopgaver. Nogle flygtninge er faldet godt til i Danmark. Men alt for mange er stadig på kontanthjælp. Faktisk er fem ud af seks flygtningekvinder stadig uden for arbejdsmarkedet efter tre år i Danmark. Det er meget, meget dyrt og totalt uholdbart. Derfor går jeg forsigtigt frem.”

Regeringen har i forvejen et samarbejde med Rwanda og besluttede tidligere i år at støtte et program, hvor Rwanda er med til at tage imod asylansøgere og flygtninge fra Libyens detentionscentre. Programmet er en såkaldt nødevakueringsmekanisme (Emergency Transit Mechanism). Læs mere om programmet.

En stor del af de flygtninge, der opholder sig i Rwanda, er kristne fra DR Congo og Burundi.

Fakta

Den nye kvoteordning fra 2017 indebærer bl.a., at udlændinge- og integrationsministeren hvert år bestemmer antal og den overordnede fordeling af kvoteflygtninge på baggrund af en samlet afvejning af den sociale og økonomiske kapacitet hertil i samfundet. Beslutningen træffes i almindelighed midt på året.

I perioden 2010-31. maj 2020 er der i Danmark givet ca. 65.000 opholdstilladelser i forbindelse med asyl og familiesammenføring. Det bemærkes, at samme person over tid kan optræde flere steder i opgørelserne, fx først med en familiesammenføringstilladelse og dernæst med en asylopholdstilladelse. Derudover vil nogle opholdstilladelser aldrig benyttes, fordi udlændingen ikke indrejser i landet.

36 pct. af 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er i lønmodtagerbeskæftigelse efter tre år i Danmark i 1. kvartal 2020. Blandt mænd er andelen i lønmodtagerbeskæftigelse 57 pct. i 1. kvartal 2020, mens andelen er 17 pct. blandt kvinder.

Der er pr. 4. august i år registreret ca. 830 asylansøgere i Danmark. I 2019 blev der registeret 2.716 asylansøgere, mens tallet var 3.559 i 2018, 3.500 i 2017, 6.266 i 2016 og 21.316 i 2015.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,