83 kriminelle udelukket fra statsborgerskab efter stramninger

14-08-2020

Nye regler om at blandt andet volds- og seksualforbrydere ikke kan blive danske statsborgere, har haft markant effekt. Det viser en opfølgning på regelændringen.

83 personer er blevet udelukket fra at få statsborgerskab som følge af skærpede kriminalitetskrav.

De skærpede krav blev indført i indfødsretsaftalen fra 2018 mellem den daværende regering (Venstre, Konservative og Liberal Alliance), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. De handler blandt andet om, at straffede for bandekriminalitet, vold mod børn og seksualforbrydelser skal udelukkes fra dansk statsborgerskab.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Danske statsborgerskaber skal ikke deles ud til hvem som helst. Særligt ikke til de personer, der begår alvorlig kriminalitet. Derfor strammede Socialdemokratiet reglerne i 2018 sammen med den daværende regering og DF. De stramninger har med al tydelighed virket. Langt færre kriminelle får statsborgerskab. Det synes jeg, vi skal glæde os over.”

Det skærpede kriminalitetskrav i indfødsretsaftalen fra 2018 betyder, at man i udgangspunktet vil være permanent udelukket fra at blive dansk statsborger, hvis man idømmes en ubetinget fængselsstraf på et år eller derover, eller hvis man for personfarlig kriminalitet idømmes en ubetinget fængselsstraf på tre måneder eller derover. Permanent udelukkelse gælder også for straffe for bl.a. bandekriminalitet, vold mod børn og seksualforbrydelser.

Aftalen trådte i kraft den 5. juli 2018. I aftalen indgik det, at effekterne af regelændringerne skal følges, og at der som opfølgning i henholdsvis 2019 og 2020 skal redegøres herfor over for aftaleparterne.

Læs ministerens orientering til Folketingets Indfødsretsudvalg (åbner nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,