Nyt landstal for antal flygtninge, der skal fordeles til kommunerne i 2021

29-04-2020

Kommunerne vil næste år modtage ca. 600 flygtninge. Det er forventningen fra Udlændingestyrelsen, der hvert år vurderer det forventede antal flygtninge, der skal meddeles opholdstilladelse og overgå til integration i kommunerne.

Det nye landstal giver kommunerne et bud på integrationsopgavens forventede omfang i det kommende år med udgangspunkt i det antal asylansøgere, der kommer til Danmark, og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesprocenten.

Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, ca. 840 i 2018 og ca. 730 i 2019. I 2020 forventes landstallet fortsat at være ca. 600, mens landstallet for 2021 nu også vurderes til at blive ca. 600.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

"Der kommer et rekordlavt antal asylansøgere til Danmark for tiden. Det er en god nyhed. Det betyder, at der skal sendes et lavt antal flygtninge ud til de enkelte kommuner, som står med opgaven med at få folk i arbejde og sikre danskundervisning. Det giver en bedre integrationsindsats, og det viser efter min vurdering, at en stram udlændingepolitik virker."

Fakta

Udlændingestyrelsen skal hvert år senest den 1. maj udmelde et landstal, som er styrelsens skøn over det antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne det kommende år.

Udlændingestyrelsen skal samtidig fastsætte det antal flygtninge, som forventes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det kommende kalenderår. Regionskvoterne udsendes samtidig med landstallet.

Kommunerne, indbyrdes i hver region, har herefter mulighed for at indgå aftaler om, hvordan de pågældende flygtninge skal fordeles.  Aftalerne skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september, hvorefter styrelsen fastsætter de endelige kommunekvoter for det kommende år.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,