COVID-19: Gode råd i forbindelse med ramadan

23-04-2020

Udlændinge- og Integrationsministeriet genoptager igen kerneaktiviteter relateret til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet samt dokumentteknisk arbejde i Nationalt ID-center.

Det sker som følge af den politiske aftale ”Aftale vedrørende udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning”, hvor enkelte kerneaktiviteter i det offentlige genoptages, og hvor medarbejdere i højere grad vil kunne møde fysisk i det offentlige.

Det betyder blandt andet, at nævnsmøder genoptages 11. maj 2020, så sagerne kan blive afgjort, og sagsbehandlingstiderne ikke bliver væsentligt forlængede.

Genåbning af dokumentteknisk arbejde i Nationalt ID-center indebærer bl.a., at der nu igen kan gennemføres ægthedsvurderinger af udlændinges dokumenter, som Nationalt ID-center bistår udlændingemyndighederne med, når der er tvivl om dokumenters validitet eller identiteten på en udlænding.

Herudover er det – som led i den løbende vurdering af, hvordan kritiske funktioner i samfundet kan opretholdes – besluttet at åbne borgercentrene hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med henblik at håndtere sager, der alene beror på optagelse af biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk). Det vil ske på mandag d. 27. april.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Vi sætter skub i de arbejdsområder, der vedrører ægthedsvurdering af dokumenter. Det beskytter os mod snyd. Og så er det vigtigt, at Flygtningenævnet og Udlændingenævnet kan få truffet endelige afgørelser, så sagerne ikke er for lang tid undervejs. Det sikrer bl.a., at udlændinge ikke venter unødigt længe i vores indkvarteringssystem. Desuden kan vi med den afgrænsede genåbning af SIRI’s borgercentre få ekspederet de sager, hvor det kun er et foto og et fingeraftryk, der mangler, før ansøgeren kan starte i job.”

Genåbningen vil ske under hensyntagen til de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Pernille Rølle, Udlændinge- og Integrationsministeriet, tlf. 61 98 32 83, 

Presseansvarlig Jesper W. Larsen, Styrelsen for International Rekruttering (SIRI), tlf. 72 14 21 00, .