Orientering af Folketinget om mangel i gennemførelse af udsendelsesdirektivet

06-09-2019

Udlændinge- og Integrationsministeriet er blevet opmærksomt på, at der i forbindelse med en ændring af udlændingeloven i 2018, som havde til hensigt at bringe udlændingeloven i overensstemmelse med det såkaldte udsendelsesdirektiv om udsendelse af tredjelandsstatsborgere, er sket en utilstrækkelig gennemførelse.

Manglen betyder, at en række afgjorte straffesager om overtrædelse af administrativt meddelte indrejseforbud skal gennemgås med henblik på at vurdere, om der er sager, der skal genoptages.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har på baggrund sagen d.d. orienteret Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg samt Folketingets Retsudvalg om fejlen og de mulige afledte konsekvenser for udlændinge, der er straffet uretmæssigt.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Jeg er rigtig ærgerlig over, at man i 2018 har overset den her mangel, men jeg er glad for, at vi nu har opdaget den. Nu pågår der et arbejde med at få afdækket konsekvenserne af sagen. Og derfor er det også for tidligt at sige noget om, hvor mange mennesker der er omfattet. Det har været vigtigt for mig tidligt at orientere Folketinget. Som jeg også har skrevet til udvalget, vender jeg tilbage med yderligere orientering, så snart vi er blevet klogere.”

Læs udlændinge- og integrationsministerens orientering til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf.: 41 71 78 46,