Kritik af sagsbehandlingstiden i afgørelser om revurdering af melde- og opholdspligt

26-09-2019

Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet kritiseres af Ombudsmanden for en for lang sagsbehandlingstid i sager, hvor afgørelser om pålæg af opholds- og meldepligt skal revurderes.

Myndighederne kan pålægge udlændinge på tålt ophold opholds- og meldepligt. Ifølge en instruks til myndighederne skal det revurderes hvert halve år, om de pågældende fortsat skal være pålagt opholds- og meldepligt.

Ombudsmanden retter nu kritik mod Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet for tilbage i 2017 ikke at have revurderet en række sager inden for et halvt år.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Alle myndigheder skal overholde reglerne. Det er ikke til diskussion. Vi tager derfor kritikken til efterretning. Men jeg glæder mig samtidig over, at vores sagsbehandlingstider i dag lever op til reglerne. Ligesom jeg godt vil understrege, at regeringen ikke planlægger mindre kontrol på dette område.”

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,