Regeringen fremrykker initiativ mod fremmedkrigere i lyset af situationen i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien

14-10-2019

Fremmedkrigere, der er rejst til Syrien for at kæmpe i konfliktområder, har vendt ryggen til Danmark og har kæmpet imod de danske værdier om demokrati og frihed. Regeringen nærer absolut ingen sympati for dem, og de er uønskede i Danmark. Regeringen vil derfor gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre dem i at komme ind i landet igen.

I lyset af den aktuelle uafklarede og højspændte situation i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien, der indebærer en risiko for, at fremmedkrigere med dansk statsborgerskab om kort tid kan være på vej mod Danmark, har regeringen derfor besluttet at fremskynde et initiativ, der skal gøre det muligt administrativt at frakende fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab.

Udlændinge- og integrationsministeren fremsætter således allerede i uge 43 et lovforslag om administrativ frakendelse af dansk statsborgerskab med henblik på, at det bliver hastebehandlet i Folketinget i samme uge. Lovforslaget har til formål at indføre muligheden for administrativt at kunne frakende en person med dobbelt statsborgerskab sit danske statsborgerskab, uden at der stilles krav om, at pågældende skal være dømt ved en domstol i Danmark, og at frakendelsen kan ske, mens den pågældende person stadig befinder sig i udlandet. Lovforslaget indeholder en model, hvorefter udlændinge- og integrationsministeren kan frakende en person, der har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, sin danske indfødsret.

Se udkastet til lovforslag, som i dag er sendt i høring

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

”Fremmedkrigerne har vendt Danmark ryggen og med vold kæmpet mod vores demokrati og frihed. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at de ikke kommer tilbage til Danmark. Derfor fremsætter jeg allerede i næste uge et lovforslag, der skal gøre det muligt administrativt at frakende fremmedkrigerne deres danske statsborgerskab. Jeg håber, at både røde og blå politikere vil bakke op om lovforslaget og stå sammen om at forsvare statens og befolkningens sikkerhed.”

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,