Minister med opfordring til indvandrere og efterkommere: Deltag i foreningslivet

24-10-2019

78 pct. med dansk oprindelse er i 2019 medlemmer af en forening, mens kun 54 pct. af indvandrere og efterkommere er medlemmer af en forening. Det viser tal fra den nyeste Medborgerskabsundersøgelse 2019.

Undersøgelsen viser også, at tilliden til andre mennesker er lavere blandt indvandrere og efterkommere end blandt etniske danskere.  Dog indikerer undersøgelsen, at et foreningsmedlemskab kan være en af vejene til højere tillid. Ministeren ønsker derfor, at flere nydanskere deltager i foreningslivet.

Samles tallene fra 2014-2019, fremgår det, at 45 pct. af indvandrere og efterkommere i Danmark giver udtryk for, at man kan stole på de fleste mennesker, mens det gælder 68 pct. med dansk baggrund. Undersøgelsen viser samtidig, at tilliden generelt er højere blandt personer, som er medlemmer af en forening.

52 pct. af de indvandrere og efterkommere, der er medlemmer af en forening, mener, at man kan stole på de fleste mennesker, mens det kun er 39 pct. af de indvandrere og efterkommere, som ikke er medlemmer af en forening. Der kan være forskellige årsager til, at tilliden er højere blandt foreningsmedlemmer, men tallene indikerer, at et medlemskab i en forening kan være en af de ting, som kan fremme tilliden blandt mennesker.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye opfordrer flere nydanskere til at engagere sig i foreningslivet:

”Politikerne kan igangsatte velmenende integrationsprojekter herfra og til evigheden. Men intet slår fællesskabet i omklædningsrummet. Hver eneste dag mødes vi på kryds og tværs af social og kulturel baggrund i håndboldhaller og kampsportsklubber. Her mødes direktørens søn på lige fod med buschaufførens datter. Derfor opstår den gensidige forståelse, der skaber grundlaget for et samfund, hvor vi tager ansvar for hinanden. Jeg er glad for, at så mange indvandrere allerede har fundet vej ind i foreningslivet. Men jeg håber på endnu flere. Det er min målsætning.”

Læs analysenotatet ’Tillid og foreningsdeltagelse blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse’

Læs de samlede baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2019

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye besøger fodboldklubben BK Union i dag, torsdag den 24.10.2019 kl. 16.30. Fodboldklubben ligger på kanten af et udsat boligområde, så der er både nydanske børn og børn med dansk baggrund. BK Union ligger på Genforeningspladsen 53, 2400 København NV. Pressen er velkommen. 

Tilmelding sker til presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61983283, .