Følelsen af at være dansk er stigende blandt indvandrere og efterkommere – men synet på religion adskiller sig markant fra det syn, personer med dansk oprindelse har

16-10-2019

Flere indvandrere og efterkommere føler sig i højere grad som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund i 2019 sammenlignet med 2011. Til gengæld er der et markant gab, når det kommer til nydanskeres opfattelse af, om det er i orden at kritisere religion sammenlignet med personer af dansk oprindelse.

Et stigende antal nydanskere føler sig danske. 70 pct. af indvandrerne føler sig i 2019 som dansker eller dansker med indvandrerbaggrund, mens tallene i 2011 var 58 pct.

Blandt efterkommerne er det nu steget fra 71 pct. til  82 pct., viser tal fra Medborgerskabsundersøgelsen 2019 udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Religion skal beskyttes mod kritik

Men på et helt centralt punkt er der et skel mellem personer med dansk oprindelse og indvandrere og efterkommere. Det er ønsket om at beskytte religion fra kritik.

42 pct. af indvandrerne og 48 pct. af efterkommerne mener, at det bør være forbudt  at kritisere religion, mens knap 20 pct. af personer med dansk oprindelse har sammen holdning.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:
”Jeg er meget glad for, at flere føler sig som danskere. Følelsen af at høre til Danmark og være en del af et nationalt fællesskab, er grundlaget for, at vi kan bevare en samfundsmodel, hvor vi hjælper hinanden med skattebetalte velfærdsydelser. Men jeg er samtidig bekymret over, at så mange ung, der ofte er født og opvokset i Danmark, ikke har tilsluttet sig vores demokratiske værdier. Det går ikke. Det er helt grundlæggende i et demokrati at både politiske magthavere og religion kan kritiseres.”

Jo mere religiøs man er, jo mindre bakker man også op om ligestilling og homoseksualitet. Det gælder både for personer med dansk oprindelse og nydanskere.

Læs Medborgerskabsundersøgelsens notat nr. 2: Religion og holdning til ligestilling og homoseksualitet blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

Læs Medborgerskabsundersøgelsens notat nr. 3:  Nydanskeres forhold til Danmark og det danske sprog