Færre puljer og projekter i integrationsindsatsen

05-10-2019

Regeringen nedlægger en række små puljer. Midlerne vil i stedet blive brugt på at styrke flygtninges integration på arbejdsmarkedet ved at finansiere den aftalte videreførelse af Integrationsgrunduddannelsen (igu).

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Vi skal væk fra alle de puljer og projekter. Vores integrationspolitik vil i stedet fokusere på, at vi har stærke skoler, daginstitutioner og fritidstilbud til børnene. Og at både mor og far går på arbejde. Derfor lukker vi nu nogle puljer."

Blandt de puljer, der nedlægges, er efteruddannelse til sprogcentrene, styrket vidensfunktion på æresområdet samt informationsindsats og opkvalificering af frivillige.

Fakta

Et flertal i Folketinget vedtog i februar 2019 aftale om at videreføre Integrationsgrunduddannelsen (igu) til 30. juni 2022. Ordningen er etableret som en mulighed for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har behov for yderligere kompetencer mhp. et arbejde på ordinære løn- og ansættelsesvilkår på det danske arbejdsmarked. Igu var oprindeligt en forsøgsordning, der udløb 30. juni 2019.

Et igu-forløb er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller familiesammenført til en flygtning og omfatter lønnet praktik og opkvalificering i en toårig periode. Igu-forløbet består af lønnet praktik og 20 ugers skoleundervisning. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes, og som har været i Danmark i mindre end fem år. Igu er dermed et supplement til de ordninger, der i forvejen findes i form af virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger.

Der er registreret 2.288 igu-forløb i perioden juli 2016-september 2019.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,