Udlændinge- og Integrationsministeriet overtager sager om erklæring om dansk statsborgerskab

28-03-2019

Tidligere danske statsborgere og nordiske statsborgere vil fremover kunne afgive erklæring om dansk statsborgerskab over for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet overtager den 1. april 2019 sager om erklæring om dansk statsborgerskab fra Statsforvaltningen. Det betyder, at tidligere danske statsborgere og nordiske statsborgere fremadrettet vil kunne afgive erklæring om dansk statsborgerskab over for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Betingelserne for at afgive en erklæring om dansk statsborgerskab ændres ikke.

Hvis man allerede har afgivet en erklæring om dansk statsborgerskab overfor Statsforvaltningen, som ikke er færdigbehandlet, vil Udlændinge- og Integrationsministeriet færdiggøre behandlingen og meddele afgørelsen til den pågældende.

Udlændinge- og Integrationsministeriets overtagelse af sagerne betyder samtidig, at muligheden for at klage til en højere instans over en afvisning af en erklæring bortfalder.