Regeringen og DF enige om nye regler for frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab

28-03-2019

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre reglerne, så fremmedkrigeres danske statsborgerskab fremover skal kunne frakendes administrativt og ikke kun ved dom.

Som reglerne er i dag, kan en frakendelse af dansk statsborgerskab kun ske ved dom. Det ønsker regeringen og Dansk Folkeparti at lave om på, så danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der fx rejser til Syrien eller Irak for at kæmpe for en terrororganisation, skal kunne frakendes deres danske statsborgerskab administrativt, og uden at der stilles krav om, at de skal være dømt ved en domstol i Danmark. En administrativ frakendelse vil som udgangspunkt kunne ske, mens den pågældende person stadig befinder sig i udlandet.

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker derudover at ændre indfødsretsloven, således at børn, der fremover bliver født i områder, hvor det er ulovligt at indrejse eller opholde sig – i modsætning til i dag – ikke automatisk får dansk statsborgerskab, hvis deres danske forælder er indrejst i strid med dette forbud.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at vi administrativt skal kunne frakende fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab. De her mennesker er draget i krig mod demokrati, frihed og alt det, som vi i Danmark står for, og de hører ingen steder hjemme i Danmark. Med det nye initiativ sætter vi hårdt ind mod de fremmedkrigere, der vælger at handle på en måde, som er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser. De skal kunne frakendes deres danske statsborgerskab, mens de stadig er i udlandet, og uden der stilles krav om, at de skal være blevet dømt ved en domstol her i landet. Samtidig strammer vi reglerne, så børn, der fødes i områder, hvor det er ulovligt at indrejse eller opholde sig, ikke automatisk får dansk statsborgerskab ved fødslen. Deres forældre har vendt Danmark ryggen, og så er der ingen grund til, at deres børn bliver danske statsborgere.”

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf. 41 71 78 46, 

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,