Nyt Råd for Etniske Minoriteter udpeget

12-03-2019

Udlændinge- og integrationsministeren har udpeget et nyt "Rådet for Etniske Minoriteter".

Rådet for Etniske Minoriteter er et uafhængigt råd, som har eksisteret siden 1998. Rådet hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet og består af 14 medlemmer, der har en særlig viden om og erfaring med integration og etniske minoriteter.

Rådet rådgiver den siddende udlændinge- og integrationsminister om emner, der vedrører flygtninge og indvandrere i Danmark. Derudover følger rådet integrationsindsatsen i kommunerne.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Det glæder mig, at vi har fået sammensat et hold til Rådet for Etniske Minoriteter af personer, der har bred viden og erfaring inden for arbejdet med integration, for vi står stadig over for nogle store udfordringer med integrationen. Selvom det går fremad med at få flere og flere flygtninge i arbejde, skal vi have endnu flere ud på arbejdsmarkedet, så de bliver selvforsørgende. Vi skal dæmme op for den negative sociale kontrol, som udøves i nogle familier, og vi skal have sat en stopper for æresrelateret tvang og kontrol, for det hører simpelthen ikke hjemme i et demokratisk samfund som det danske. Det er blandt andre disse områder, hvor rådet kan bidrage med viden og erfaring, og jeg ser frem til et godt samarbejde.”

Det nyudpegede råd skal rådgive udlændinge- og integrationsministeren frem til år 2022.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf. 41 71 78 46, 

Presserådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77,