Efterkommerkvinder får stor gevinst af deres uddannelse

28-03-2019

Alt for mange ikke-vestlige efterkommerkvinder står uden for arbejdsmarkedet. Men får de en uddannelse er der langt flere, der kommer i job og får en god løn. Der er dog stadig flere efterkommerkvinder med uddannelse, som ikke kommer i arbejde, sammenlignet med kvinder med dansk baggrund.

En ny analyse foretaget af Udlændinge- og Integrationsministeriet undersøger ikke-vestlige efterkommerkvinders vej igennem uddannelsessystemet og videre i job. Analysen viser, at den gruppe af ikke-vestlige kvinder, der tager en uddannelse og efterfølgende kommer i job, faktisk får en højere løngevinst ved uddannelse end den tilsvarende gruppe af kvinder med dansk baggrund. Eksempelvis har efterkommerkvinder med en mellemlang videregående uddannelse, som er kommet i job, en løngevinst, der er ca. 30.000 kr. større om året end tilsvarende kvinder med dansk baggrund.

Samtidig viser analysen, at 12 pct. af efterkommerkvinder med en erhvervskompetencegivende uddannelse er uden arbejde, mens det kun er 5 pct. af kvinderne med dansk baggrund.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Først og fremmest glæder det mig, at undersøgelsens resultater bekræfter, at det at tage en uddannelse virkelig betaler sig, og at de efterkommerkvinder, der bruger deres uddannelses ude på arbejdsmarkedet, virkelig får gevinst i form af en god løn. Samtidig ærgrer det mig også, at der så stadig er alt for mange efterkommerkvinder, der tager en uddannelse, men ikke efterfølgende kommer i job. Undersøgelsen giver desværre ikke svaret på, præcis hvorfor det forholder sig sådan. Men jeg kan godt frygte, at der desværre er en gruppe af kvinder, hvor selv en god dansk uddannelse måske ikke er nok til at bryde med en kultur, hvor det ikke altid er accepteret, at kvinder på lige fod med mænd har en plads på arbejdsmarkedet. Selvom langt flere indvandrere og efterkommere er kommet i arbejde, siden regeringen trådte til, er der tydeligvis stadig et stort behov for, at vi fortsætter kampen for at flere kvinder kommer ud af hjemmet og ind på en arbejdsplads.”

Fakta

Der bor omkring 150.000 ikke-vestlige efterkommere i Danmark. Undersøgelsen foretaget af Udlændinge- og Integrationsministeriet ser nærmere på ca. 10.000 kvindelige ikke-vestlige efterkommere i aldersgruppen 24-40 år. Af denne gruppe havde ca. 7.000 afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2017. Denne gruppe sammenlignes med en tilsvarende gruppe af kvinder med dansk baggrund. Efterkommerkvindernes løngevinst spænder fra ca. 80.000 kr. om året for kvinder med en erhvervsfaglig uddannelse til godt 200.000 kr. om året for kvinder med lange videregående uddannelser.