Omkring halvdelen har bestået indfødsretsprøven afholdt den 6. juni 2019

05-07-2019

52,77 pct. af deltagerne har bestået indfødsretsprøven den 6. juni 2019. Det er lidt færre end ved sidste prøve i november 2018, hvor 53,48 pct. bestod.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Jeg bliver simpelthen så glad, når udlændinge, der bor her i landet, ønsker at blive danske statsborgere. Stort tillykke til alle dem, der har bestået prøven. De er nu et vigtigt skridt nærmere på at blive statsborgere. De har vist motivation og vilje til at sætte sig ind i vores kultur, vores historie og i indretningen af vores folkestyre. Som statsborger følger en række nye rettigheder, men også pligter til at passe på Danmark og være med til at udvikle vores gode lille land.”

Baggrund og analyse

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har som ved de forudgående prøveterminer analyseret den afholdte indfødsretsprøve. Analysen viser, at spørgsmålene er formuleret på et alment dansk og på en måde, der ligger tæt op ad det læremateriale, som danner grundlag for prøven. Der bliver fokuseret på viden om samfundet i højere grad end fx årstal, og svarmulighederne ligger ikke for tæt op ad hinanden. Analysen viser, at indfødsretsprøven overordnet har en tilfredsstillende kvalitet.

Hent analysen (pdf) (nyt vindue)

Hent bilag 1 til analysen (pdf) (nyt vindue)

Hent bilag 2 til analysen (pdf) (nyt vindue)

Indfødsretsprøven bliver afholdt to gange om året. Den 6. juni 2019 blev prøven i første halvår af 2019 afholdt for 3.502 deltagere på 52 sprogcentre over hele landet.

Indfødsretsprøven af 2015 blev etableret med aftalen af 5. oktober 2015 om indfødsret mellem den daværende Venstre-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består indfødsretsprøven og dermed dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Hent indfødsretsprøven (pdf) (nyt vindue)

Hent retteark til indfødsretsprøven (pdf) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,