Inger Støjberg byder velkommen til nye danske statsborgere

11-01-2019

Torsdag den 17. januar står udlændinge- og integrationsministeren klar til at byde nye danske statsborgere velkommen ved den første grundlovsceremoni.

Som følge af den nye indfødsretsaftale, som regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik den 29. juni 2018, skal en ansøger fremover deltage i en grundlovsceremoni, hvis vedkommende ønsker at blive dansk statsborger. Til ceremonien skal ansøgeren skrive under på at ville overholde dansk lovgivning, herunder grundloven, samt optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne ved at give dem hånden.

Den første grundlovsceremoni afholdes i statsligt regi. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er vært ved denne første grundlovsceremoni, hvor hun vil byde de nye danske statsborgere velkommen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Det er et helt særligt privilegium at blive dansk statsborger og en stor tillidserklæring fra det danske samfund. Derfor skal man som udlænding vise, at man vil Danmark, og man skal gøre sig fortjent til at være en del af det danske fællesskab. Det gør man blandt andet ved at vise respekt over for Danmark og de danske værdier og skikke. Ceremonien er en højtidelig begivenhed, som helt konkret markerer det øjeblik i deltagerens liv, hvor de officielt bliver danske statsborgere."

Yderligere oplysninger

Pressen er velkommen ved ceremonien fra kl. 13:30. Forevisning af gyldigt pressekort og forhåndstilmelding er nødvendigt.

Hvor: Salon A, Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, 1401 København

Hvornår: Torsdag den 17. januar 2019 kl. 14:00-16:00

Presse, der ønsker at dække ceremonien, bedes kontakte Mads Müller på tlf. 61 98 32 77 eller på 

OBS! På det lovforslag, der blev vedtaget i december 2018 (lov nr. 1708 af 27. december 2018), var der ni personer, der blev stillet betingelse om deltagelse i en grundlovsceremoni. De pågældende ansøgere fremgår under lovens § 3, og de er alle blevet kontaktet af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis en ansøger, som har været optaget på lov nr. 1708 af 27. december 2018, ikke har modtaget et brev i sin e-boks fra ministeriet om ceremonien, kan man gå ud fra, at man ikke er stillet betingelse om deltagelse i en ceremoni. Det bemærkes, at personer angivet på lovens §§ 1 og 2 ikke skal deltage i en grundlovsceremoni. Ansøgere, der ikke er stillet betingelse om deltagelse i en grundlovsceremoni, vil snarest muligt høre fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende udstedelse af et statsborgerretsbevis.